TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Atvykimo tvarka į Lietuvą mirus ar sergant giminaičiui

Sukurta: 2018.03.16

Darbo dienomis

  1. Asmuo, norintis pakviesti atvykti į Lietuvą užsienietį lankyti sunkiai sergančio šeimos nario ar giminaičio arba į laidotuves, gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pateikia laisvos formos prašymą išduoti užsieniečiui Šengeno vizą ir dokumentą, patvirtinantį sunkios ligos ar mirties faktą.
  2. Prašyme reikia nurodyti atvykstančio užsieniečio pilietybę, vardą, pavardę, gimimo datą, kelionės dokumento pavadinimą, seriją, numerį, atvykimo datą.
  3. Prašymas adresuojamas LR diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai ar pasienio kontrolės punktui, į kurią/kurį užsienietis kreipsis dėl Šengeno vizos išdavimo.
  4. Jeigu užsienietis dėl Šengeno vizos išdavimo kreipsis į LR diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, migracijos tarnyba prašymą išduoti Šengeno vizą ir kitus dokumentus įprastinėmis ryšio priemonėmis nedelsiant persiunčia LR URM Konsuliniam departamentui, šis juos persiunčia tai LR diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, į kurią užsienietis kreipsis dėl Šengeno vizos išdavimo, o jeigu užsienietis kreipsis į pasienio kontrolės punktą – pasienio kontrolės punktui, į kurį užsienietis kreipsis dėl Šengeno vizos išdavimo.

Ne darbo dienomis arba po darbo valandų

  1. Asmuo, norėdamas pakviesti atvykti į Lietuvą užsienietį lankyti sunkiai sergančio šeimos nario ar giminaičio arba į laidotuves, gyvenamosios vietos policijos įstaigos operatyvaus valdymo padaliniui (budėtojui) pateikia laisvos formos prašymą išduoti užsieniečiui Šengeno vizą ir dokumentą, patvirtinantį sunkios ligos ar mirties faktą.
  2. Laisvos formos prašyme išduoti Šengeno vizą asmuo turi nurodyti atvykstančio užsieniečio pilietybę, vardą, pavardę, gimimo datą, kelionės dokumento pavadinimą, seriją, numerį, atvykimo datą.
  3. Laisvos formos prašymas adresuojamas pasienio kontrolės punktui, į kurį užsienietis kreipsis dėl Šengeno vizos išdavimo.
  4. Policijos įstaigos budėtojas prašymą išduoti Šengeno vizą ir kitus dokumentus įprastinėmis ryšio priemonėmis nedelsiant persiunčia pasienio kontrolės punktui, į kurį užsienietis kreipsis dėl Šengeno vizos išdavimo.

Migracijos tarnybų adresai, telefonai ir darbo laikas: http://www.migracija.lt/index.php?1966574933