TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Dokumentai, pateikiami vizai gauti

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2019.03.13 11:28

Internetinė paraiška vizai gauti

Užsienietis, kreipdamasis dėl Šengeno vizos, privalo pateikti:

 1. užpildytą ir pasirašytą prašymo formą;
 2. galiojantį kelionės dokumentą. Kelionės dokumento galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip trys mėnesiai po numatomo išvykimo iš Šengeno valstybių narių teritorijos dienos arba, keleto apsilankymų atveju, po numatomo paskutinio išvykimo iš Šengeno valstybių narių teritorijos dienos. Jame turi būti mažiausiai du tušti puslapiai, jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų.
 3. spalvotą amžių atitinkančią nuotrauką;
 4. mokestį už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą;
 5. patvirtinamuosius dokumentus:
  1. dokumentus, nurodančius kelionės tikslą; 
  2. dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą arba įrodymą, kad turi pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą;
  3. dokumentus, nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek buvimo šalyje laikotarpiui, tiek grįžti į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykti tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų;
  4. informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.
 6. dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis yra tinkamai apsidraudęs galiojančiu sveikatos draudimu kelionės metu 30 000 Eur sumai. Kreipiantis dėl daugkartinės vizos būtina pateikti galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kuris apima jų pirmo numatomo apsilankymo laikotarpį. Be to, toks prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo pasirašo patvirtinimą, kad žino, jog turi turėti sveikatos draudimą vėlesnių kelionių metu.

Užsienietis, kreipdamasis dėl oro uosto tranzitinės vizos, privalo pateikti:

 1. užpildytą prašymo formą;
 2. kelionės dokumentą;
 3. spalvotą amžių atitinkančią nuotrauką;
 4. mokestį už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą;
 5. patvirtinančius dokumentus:
  1. dokumentus, susijusius su tolimesne kelione galutiniam kelionės tikslui pasiekti po numatomo tranzito per oro uostą;
  2. informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo neketina atvykti į valstybių narių teritoriją, informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Sąrašai dokumentų, kuriuos reikia pateikti norint gauti Šengeno vizą atitinkamose valstybėse:

Europos Bendrijos susitarimai dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo su: