TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2017.02.21 15:54

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis leidimus gyventi, jų rūšis ir išdavimo tvarką yra įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties” (toliau – Įstatymas).

Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) suteikia teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje, pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu.

Užsieniečiams išduodami tokie leidimai gyventi:

Pirmą kartą užsieniečiui išduodant leidimą gyventi, paprastai išduodamas leidimas laikinai gyventi, išskyrus Įstatymo nustatytus atvejus.

Užsienietis, kuris pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo gyventi išdavimo, prašymą išduoti leidimą gyventi turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje. Užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, prašymą išduoti leidimą gyventi bei pateikiant jį pirmą kartą, gali pateikti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai, tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas.

Pastaba! Kertant sieną su leidimu gyventi privaloma turėti su savimi ir pasą.

Detalesnę informaciją apie leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos svetainėje adresu www.migracija.lt.