TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

V
Kontaktai Spausdinti
Embassy of Bosnia and Herzegovina
Lapkričio 25 - Nacionalinė diena (1943)

Kanceliarija

Telefonas

+45 33 33 80 40

Internetinės svetainės adresas

http://www.bihambasada.dk

Faksas

+45 33 33 80 17

Darbo laikas

9.00-17.00 (Pirm.-Penkt.), 10.00-14.00 (Pirm.-Penkt.) (Konsulinis skyrius)

Atstovybės pareigūnai

Ms  Slavica GROZDANIĆ
Reziduoja:  Copenhagen
Counsellor, Charge d'Affaires a.i.