TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Gimimo registravimas

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2017.08.24 11:24

Gimimas registruojamas konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vaiko gimimo vieta.

Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta ir vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Gimimui įregistruoti konsuliniam pareigūnui turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Pareiškimas apie vaiko gimimą (žodžiu arba raštu);
  • Užsienio valstybės sveikatos priežiūros įstaigos arba kitos kompetentingos institucijos, turinčios teisę patvirtinti gimimo faktą, išduotas dokumentas, kuriame nurodyta vaiko motina, jo gimimo vieta ir data;
  • Abiejų tėvų asmens tapatybės dokumentai ir kiti dokumentai, jeigu duomenų apie vaiko tėvus ar vieną iš jų ir (ar) jo (jų) civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, abiejų tėvų notariškai patvirtintas bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo (jei vaiko tėvai nėra susituokę).