TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą/keitimą

Sukurta: 2020.02.13 / Atnaujinta: 2020.02.18 08:50

Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą/ keitimą – 100 EUR.

Konsulinio mokesčio lengvatos už ATK ar paso išdavimą/ keitimą taikomos:

  • 50 % – vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.
  • 100 % - vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas.
  • Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už vieno iš dokumentų (arba ATK, arba paso) išdavimą/ keitimą.