Civilinės būklės aktų registravimas LR diplomatinėse atstovybėse

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2017.02.21 15:30

Konsuliniai pareigūnai registruoja šiuos civilinės būklės aktus:

Konsulinėje įstaigoje registruojami tik Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėje ir pateikusių Lietuvos Respublikos deklaravimo įstaigai deklaraciją apie gyvenamosios vietos pakeitimą, pildomą asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, civilinės būklės aktai.

Atkreiptinas dėmesys, kad diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose registruojami tik tie civilinės būklės aktai, kurie dar nebuvo įregistruoti atitinkamose užsienio valstybės institucijose. Jeigu civilinės būklės aktų liudijimai užsienio valstybės kompetentingų institucijų jau buvo išduoti, Lietuvos Respublikos piliečiai į diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas turi kreiptis dėl tų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos apie gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašų įrašymą pareiškėjams išduoda atitinkamus liudijimus.

Konsulinei įstaigai pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Elektroninės paslaugos informacinė sistema MEPIS

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą - MEPIS - Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.

Sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje https://mepis.vrm.lt. Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Civilinės būklės aktų registravimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose reglamentuoja:

Teisingumo ministro įsakymai:

Informuojame, kad 2010 m. sausio 29 įsigaliojo Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (toliau – Konvencija), pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje.

Lietuvos, kaip ir kitų valstybių konvencijos dalyvių – Austrijos, Belgijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Italijos, Ispanijos, Juodkalnijos, Kroatijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Makedonijos, Moldovos, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Serbijos, Slovėnijos, Šveicarijos, Turkijos, Vokietijos, civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, mirties) išrašai,  išduoti pagal Konvencijos patvirtintą formą be jokių papildomų formalumų (legalizavimo ar vertimo), turi būti priimami kitose prie Konvencijos prisijungusiose valstybėse.

Lietuvoje, kaip ir kitose konvencijos dalyvėse, be papildomų formalumų pripažįstami ne visi valstybių, Konvencijos dalyvių, išduoti civilinės būklės aktai ar jų išrašai, o tik pagal Konvencijos nustatytą formą išduoti gimimo, santuokos, mirties civilinės būklės aktų išrašai.

Lietuvos Respublikoje pagal Konvencijos patvirtintą formą civilinės būklės aktų išrašus išdavinėja civilinės metrikacijos įstaigos. Piliečiai, esantys užsienio valstybėse,  šių išrašų gali pareikalauti iš civilinės metrikacijos įstaigų per diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas, sumokėję konsulinį mokestį už dokumentų pareikalavimą.

Prašymai dėl  Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užregistruotų civilinės būklės aktų išrašų pagal Konvencijos patvirtintą formą išdavimo turėtų būti persiunčiami į Vilniaus CMS už dokumento pareikalavimą paimant konsulinį mokestį.