Gimimo registravimas

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2017.02.21 15:35

Gimimas registruojamas konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vaiko gimimo vieta.

Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta ir vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Gimimui įregistruoti konsuliniam pareigūnui turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas arba kitas tos užsienio valstybės kompetentingų institucijų, galinčių patvirtinti gimimo faktą, išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama vaiko gimimo vieta ir laikas;
  • Abiejų tėvų asmens tapatybės dokumentai ir santuokos liudijimas, jeigu santuokos sudarymo faktas nepažymėtas tėvų asmens dokumentuose, arba tik vaiko motinos asmens tapatybės dokumentas, jeigu vaiko motina nėra susituokusi ir vaiko tėvystė nėra nei pripažinta, nei nustatyta.

Gimimo registravimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose konsulinis mokestis yra 15 eurų.