Santuokos registravimas

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2017.02.21 15:36

Santuoka registruojama konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš susituokiančiųjų gyvenamoji vieta.

Norintys susituokti konsulinei įstaigai asmeniškai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakyme Nr. 1R-293 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ nustatytos formos Prašymą įregistruoti santuoką;
  • Savo gimimo liudijimus ir asmens tapatybės dokumentus;
  • Ištuoktas asmuo taip pat pateikia ištuokos liudijimą arba ištuokos liudijimą atstojantį dokumentą, o našlys – buvusio sutuoktinio mirties liudijimą arba mirties liudijimą atstojantį dokumentą. 

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviem liudytojams. Konsulinis pareigūnas, susituokiantiesiems prašant ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienyje ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą), turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos. Tokiu atveju susituokti pageidaujantys asmenys turi pateikti atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Santuokos registravimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose konsulinis mokestis yra 115 eurų.