TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille

Sukurta: 2015.07.21 / Atnaujinta: 2020.08.19 10:47

DĖMESIO!!! Asmenų priėmimas dėl dokumentų legalizavimo laikinai sustabdomas. Daugiau informacijos čia.

Šiuo laikotarpiu dokumentai legalizavimui bus priimami ir atiduodami tik per kurjerinį paštą, adresu: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas, J. Lelevelio g. 6, Vilnius.

Teikiant dokumentą(-us) legalizuoti kartu prašome pridėti:

  • Asmens, teikiančio dokumentą(-us) legalizuoti, notaro patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją;
  • Laisvos formos prašymą dėl dokumento(-ų) legalizavimo, kuriame prašome nurodyti valstybę, kurioje planuojate pateikti legalizuotą(-us) dokumentą(-us), ir savo kontaktinius duomenis (e-pašto adresą, telefoną);
  • Bankinio pavedimo už dokumento legalizavimą kvitą (konsulinis mokestis už vieno dokumento legalizavimą – 10 eurų).

Valstybinės mokesčių inspekcijos įmokas priimančiose vietose konsulinio mokesčio mokėjimo rekvizitai yra šie:

Asmenys apie legalizuotus dokumentus bus informuojami jų prašyme nurodytais kontaktais. Dokumentų atsiėmimas taip pat bus vykdomas per kurjerinį paštą, asmeniui iš kurjerinio pašto įmonės užsisakius dokumento paėmimo paslaugą.

Daugiau informacijos galite gauti telefonu +370 5236 2964


Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

  • Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.
  • Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille). Dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka Lietuvos Respublikos notarai (ne Užsienio reikalų ministerija).

Pastaba. Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma (Apostille), gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) šie oficialūs dokumentai:

  • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;

  • administraciniai dokumentai;

  • notariniai aktai;

  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;

  • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

SVARBU! Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.