Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų registravimas Lietuvos Respublikoje

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2017.05.26 15:55

Į apskaitą įtraukiamos tik tos santuokos, kurios užsienio valstybėse įregistruotos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistruotos santuokos įtraukiamos į apskaitą jų gyvenamosios vietovės Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant santuokos įrašą ir išduodant santuokos liudijimą. Jeigu sutuoktiniai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuoka įtraukiama į apskaitą paskutinėje jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, notariškai patvirtinti ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos tarptautinės sutartys nenumato kitaip.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Prašymų formos