TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Leidimas mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą karste

Sukurta: 2015.07.07 / Atnaujinta: 2017.02.21 15:20

 Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai reikia pateikti šiuos dokumentus leidimui mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą karste gauti:

  • mirties liudijimas, išduotas valstybės, kurioje mirė asmuo, kompetetingos institucijos;
  • mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei toks yra);
  • gydytojo pažyma apie mirties priežastį;
  • mirusiojo palaikų tvarkymo įstaigos pažyma, kad palaikai įdėti į dvigubą karstą;
  • valstybės, kurioje mirė asmuo, nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad karste, išskyrus mirusiojo palaikus, daugiau nieko nėra, jeigu toks dokumentas yra išduodamas.

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali pareikalauti ir kitų dokumentų, būtinų pagal tos valstybės nustatytą tvarką.