Konsulinė registracija

Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2017.02.21 15:23

Dėmesio! Dėl techninių kliūčių šiuo metu neveikia internetinė konsulinė registracija per Elektroninius valdžios vartus. Atsiprašome už nepatogumus.

Neprivaloma, bet naudinga

Konsulinė registracija yra neprivaloma, tačiau ji gali būti labai naudinga.

Konsulinė registracija Lietuvos Respublikos piliečiams nėra privaloma ir yra pagrįsta piliečio laisvo apsisprendimo principu.

Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, rekomenduojama įtraukti savo duomenis į konsulinės įstaigos duomenų bazę tam, kad juos galima būtų informuoti rinkimų ar kitais svarbiais atvejais, taip pat, remiantis šia duomenų baze, būtų galima jiems lengviau teikti konsulinę pagalbą ar informuoti artimuosius.

Konsulinė registracija yra aktuali Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie nuolat (ilgiau nei 6 mėnesius)  gyvena užsienyje, ar mano, kad registracija jiems gali būti naudinga.

Konsulinė registracija yra naudinga, nes atstovybė, turėdama piliečių duomenis, gali:

 • siųsti piliečiams svarbią konsulinę informaciją ir naujienas;
 • įtraukti piliečius į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus;
 • susisiekti su piliečiais terorizmo ar kitos grėsmės atveju;
 • suteikti piliečiams kitą svarbią informaciją (pvz., informuoti Lietuvoje esančius  artimuosius apie atsitikusią nelaimę ir pan.).

Nesusijusi su išvykimo deklaravimu

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad konsulinė registracija niekaip nėra susijusi su gyvenamosios vietos deklaravimu:

 • piliečio prašymu konsulinė registracija atliekama ir tada, kai pilietis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos;
 • visada nurodoma faktinė piliečio gyvenamoji vieta, ji nebūtinai turi sutapti su deklaruota gyvenamąja vieta.

Registruotis galima įvairiai

Prašymą dėl konsulinės registracijos Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai galima pateikti:

 • asmeniškai;
 • per įgaliotą asmenį;
 • paštu;
 • faksu;
 • elektroniniu paštu;
 • per Elektroninius valdžios vartus (šiuo metu dėl techninių kliūčių neveikia)

Pateikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus reikia turėti  asmens tapatybės kortelę su kvalifikuotu sertifikatu (elektroniniu parašu) arba būti vienu iš  Lietuvoje esančių bankų elektroninės bankininkystės naudotoju.

Kreipdamasis asmeniškai Lietuvos Respublikos pilietis turi pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir užpildytą nustatytos formos prašymą. Jei asmuo pateikia prašymą paštu, faksu ar elektroniniu paštu, jis kartu turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Lietuvos Respublikos piliečio prašymą kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija gali pateikti įgaliotas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti įgaliojimą patvirtinantį dokumentą.

Nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio prašymą dėl registracijos pateikia vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių) arba globėjas (rūpintojas), pateikęs dokumentus, patvirtinančius paskyrimą globėju (rūpintoju).

Neveiksnaus Lietuvos Respublikos piliečio prašymą dėl registracijos pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs dokumentus, patvirtinančius paskyrimą globėju ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

Prašymo registruoti formą taip pat galima gauti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Konsulinės registracijos tvarka

Konsulinis pareigūnas jo konsulinėje apygardoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio pageidavimu jo duomenis įrašo į Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenų bazę.

Prašymo registruoti formoje Lietuvos Respublikos pilietis nurodo tuos duomenis, kuriuos jis pageidauja įtraukti į konsulinės įstaigos duomenų bazę. Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas ir faktinė gyvenamoji vieta atliekant konsulinę registraciją įtraukiami visada, o kitų duomenų pilietis neprivalo teikti.

Šie duomenys naudojami tik Lietuvos Respublikos piliečio nurodytais tikslais.

Asmens duomenys, pateikti konsulinės registracijos anketoje, saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Jei užsiregistravusio  Lietuvos Respublikos piliečio duomenys pasikeičia, apie tai reikėtų informuoti atitinkamą Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos piliečių konsulinę registraciją užsienyje, yra: