TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

2018 m. rugsėjo 25-27 d. konsulinių pareigūnų mokymai

Sukurta: 2018.09.25 / Atnaujinta: 2018.12.21 10:09
    2018 m. rugsėjo 25-27 d. konsulinių pareigūnų mokymai

    Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje 2018 m. rugsėjo 25-27 dienomis vyksta konsulinių pareigūnų, dirbančių su prašymą išduoti vizą pateikiančiais asmenimis bei teikiantiems konsulinę pagalbą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse, mokymai.

    Mokymai rengiami įgyvendinant Nacionalinio vidaus saugumo fondo finansinės paramos 2016-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Vizų tarnybų darbuotojų mokymai, I etapas“.

    Mokymų metu numatytos diskusijos vizų politikos, realijų, ateities perspektyvų temomis -  nelegalios migracijos grėsmės ir jos prevencijos, vizų išdavimo trečiųjų šalių piliečiams problematika ir gerosios praktikos taikymas, aptarimas bei vizų išdavimo Šengeno valstybėse esantiems trečiųjų šalių piliečiams, bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais klausimai. Taip pat susitikimų ir diskusijų metu bus skirtas didelis dėmesys Europos Sąjungos piliečių konsulinės pagalbos teikimo trečiosiose valstybėse ir pagalbos teikimo prekybos žmonėmis aukoms klausimams, konsulinių funkcijų atlikimo aktualijoms, rinkimų organizavimo užsienyje problematikai ir naujovėms, asmens duomenų apsaugai ir korupcijos konsuliniame darbe prevencijai, nepilnamečių vaikų globos, grobimų, vaikų teisių užsienyje problematikai.

    Konsuliniai pareigūnai mokymų metu stiprins gebėjimus efektyviai išnaudoti savo darbo laiką ir jį planuoti, atpažinti savo emocijas ir jas valdyti stresinių situacijų metu, stiprinti pasitikėjimą savimi.