TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Baigti dar vieneri Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšų, skirtų papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, sėkmingo įsisavinimo metai

Sukurta: 2017.01.26 / Atnaujinta: 2017.01.26 08:56 Šalis ar teritorija Rusija
  Baigti dar vieneri Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšų, skirtų papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, sėkmingo įsisavinimo metai

  Užsienio reikalų ministerijai sėkmingai įgyvendinant projektą Nr. LT/2015/VSF/4.6.1.2. „Papildomos URM veiklos sąnaudos 2016-2018 m.“, baigti dar vieneri Vidaus saugumo fondo finansinės paramos, skirtos pasaulyje unikalios supaprastinto Rusijos Federacijos piliečių tranzito į Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją schemai finansuoti, įsisavinimo metai. Ši schema funkcionuoja nuo 2003 m. liepos 1 d.

  2016 m. – 2018 m. Užsienio reikalų ministerijos papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti iš viso yra skirta 12 100 000 eurų. Šiomis lėšomis išlaikomi Specialiąją tranzito schemą įgyvendinantys Užsienio reikalų ministerijoje ir Lietuvos Respublikos ambasados Maskvoje, generalinių konsulatų Sankt Peterburge ir Kaliningrade dirbantys darbuotai, taip pat apmokamos ryšio linijų nuomos, informacinės sistemos palaikymo, kelionių tranzitiniais traukiniais, transporto, nakvynės, darbo priemonių įsigijimo, patalpų išlaikymo, komandiruočių ir kitos einamosios išlaidos. 2016 m. daug dėmesio buvo skiriama darbuotojų aprūpinimu naujomis darbo priemonėmis, o 2017 m. pradžioje buvo gauta patobulinta specialioji apranga, kuri leis tranzitiniuose traukiniuose dirbantiems konsuliniams pareigūnams ir specialiesiems kurjeriams atrodyti dar reprezentatyviau ir jaustis patogiau.

  Įvertinus praėjusių metų darbo rezultatus, pažymėtina, kad sklandus ir nepertraukiamas Specialiosios schemos funkcionavimas buvo užtikrintais visais metų laikotarpiais, net kai tranzitiniuose traukiniuose keliaujančių Rusijos Federacijos piliečių skaičius ypač padidėdavo (vasarą, per didžiąsias metų šventes). Vasaros sezonu metu 2016 m. išnagrinėta vidutiniškai 33 proc. daugiau prašymų išduoti Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m.. Iš viso per 2016 m. buvo išnagrinėti 427145 prašymai išduoti Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus, kas 18,5 proc. viršija 2015 m. rodiklį.

  Vidaus saugumo fondas 2014–2020 m. Europos Sąjungos valstybėms narėms padeda įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą, jis taip pat remia naujų informacinių sistemų (pvz. atvykimo/išvykimo sistemos ir registruoto keleivio sistemos), įdiegimą. Šį fondą sudaro dvi priemonės:

  • Išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė, pagal kurią Lietuvai skirta 24 704 873 eurų nacionalinei programai įgyvendinti ir 154 mln. eurų Specialios tranzito schemos funkcionavimui užtikrinti;

  • Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė, pagal kurią Lietuvai skirta 16 120 656 eurų.