Užsienio reikalų ministerijoje įvyko Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dirbančių darbuotojų mokymai

Sukurta: 2016.11.08 / Atnaujinta: 2016.11.14 11:03
   Užsienio reikalų ministerijoje įvyko Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dirbančių darbuotojų mokymai
   Užsienio reikalų ministerijoje įvyko Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dirbančių darbuotojų mokymai
   Užsienio reikalų ministerijoje įvyko Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dirbančių darbuotojų mokymai
   Užsienio reikalų ministerijoje įvyko Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dirbančių darbuotojų mokymai

   2016 m. lapkričio 8-10 dienomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje įvyko mokymai skirti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojams dirbantiems su prašymą išduoti vizą pateikiančiais asmenimis vizų prašytojais bei teikiantiems konsulinę pagalbą.

   Mokymai rengiami įgyvendinant Nacionalinio vidaus saugumo fondo finansinės paramos 2016-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Vizų tarnybų darbuotojų mokymai, I etapas“.

   Užsienio reikalų ministerijoje vykstančių mokymų metu aptarti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą, praktinio taikymo klausimai, vizų informacinės sistemos plėtra, nagrinėti kiti aktualūs vizų išdavimo ir vidaus darbo organizavimo klausimai, taip pat buvo pasidalinta gerąja praktika juos sprendžiant.

   Mokymų metu taip pat buvo aptarti ekstremalių ir krizinių situacijų valdymo, bendravimo su žiniasklaida ir kiti aktualūs klausimai, susiję su konsulinės pagalbos teikimu užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams.