TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Vidaus saugumo fondo lėšomis surengtas Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių darbuotojų mokomasis seminaras.

Sukurta: 2018.11.22 / Atnaujinta: 2018.11.23 09:57
  Vidaus saugumo fondo lėšomis surengtas Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių darbuotojų mokomasis seminaras.

  2018 m. lapkričio 12-13 d. ir 19-20 d. Druskininkuose vyko Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje, generalinių konsulatų Kaliningrade ir Sankt Peterburge darbuotojų mokomasis seminaras tema „Emocijų atpažinimas ir valdymas stresinių situacijų metu, pasitikėjimo savimi formavimas. Asmens duomenų apsauga.  Specialiosios tranzito schemos aktualijos“.

  Mokymų metu suteiktos žinios darbuotojams padėjo suprasti kokias emocijas jaučia žmogus ir kur jos kyla, kaip tapti emociškai stipresniu ir labiau pasitikinčiu savimi. Pritaikydami teorines žinias praktiniuose pratimuose, atlikdami įvairias interaktyvias, netradicines veiklas ir vėliau jas aptardami, darbuotojai stiprino pasitikėjimą savimi, pagilino žinias apie pasitikėjimo ugdymą ir objektyvų savęs bei susiklosčiusių situacijų vertinimą.

  Antrąją mokymų dieną seminaro dalyviai nagrinėjo asmens duomenų apsaugą reglamentuojantį Europos Sąjungos bendrąjį  duomenų apsaugos reglamentą. Darbuotojai sužinojo, kaip rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie žmones Europos Sąjungoje.

  Mokymų dalyviai taip pat aktyviai diskutavo įvairiais Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimo klausimais, plačiai aptarė Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimo aktualijas ir perspektyvas.

  Šis seminaras buvo organizuotas užbaigiant įgyvendinti Vidus saugumo fondo lėšomis finansuojamą projektą „STS darbuotojų mokymas, I etapas“. Per projekto, kuriam iš viso yra skirta 176000 eurų, įgyvendinimo laikotarpį, 2016-2018 metus, buvo organizuoti šešeri tokio pobūdžio mokymai, taip pat seminarai finansų, darbo teisės, viešųjų pirkimų, projektų valdymo, kompiuterinio raštingumo ir kitomis temomis, informacinių technologijų sistemų naudojimo ir administravimo kursai, užsienio kalbų kursai.

  Seminarą vedė įmonių "Skills Lab" ir "Dataprotection" konsultantai, Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai.