Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU!  Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. keičiasi prašymų dėl LR pilietybės ir pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikimo tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

Vietinio eismo per sieną leidimai
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2021.11.11 13:47

Pagal Susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos pasienio gyventojų kelionių tvarkos 20 straipsnį jis įsigalioja po 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunamas paskutinis rašytinis pranešimas, kuriuo šalys informuoja viena kitą, kad visos šiam Susitarimui įsigalioti reikalingos valstybių vidaus procedūros baigtos. Apie įsigaliojimą bus pranešta papildomai.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №1918 "Об утвержденииПоложения о порядке передачи сопредельным государствам иностранных граждан и лиц без гражнаства, нарушивших правила приграничного движения, установленные международными договорами Республики Беларусь, или утративших документы, по которым они въезжали в Республику Беларусь по правилам приграничного движения"

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. №1877 "Об утверждении
Положения о разрешении на приграничное движение для жителей приграничных территорий иностранных государств, описания и образца бланка этого разрешения
"