Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444

URM rekomenduoja nevykti į visas užsienio šalis.

Sužinokite daugiau
Išorės paslaugų teikėjas
Sukurta: 2020.01.31 / Atnaujinta: 2021.02.08 17:46

Pagal tarp Lietuvos ir VF Services (UK) Ltd sudarytą susitarimą, jam yra patikėtas šių užduočių vykdymas:

a) teikti bendrą informaciją apie vizos reikalavimus ir prašymo formas

b) informuoti prašymą išduoti vizą pateikiantį asmenį apie reikalaujamus patvirtinamuosius dokumentus

c) rinkti duomenis ir priimti prašymus (įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimą) ir perduoti prašymą vizų tarnybai arba centrinės valdžios institucijoms

d) rinkti vizos mokestį

e) kur taikoma, tvarkyti prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens atvykimo į vizų tarnybą arba išorės paslaugų teikėjo patalpas tvarkaraštį

f) paimti iš vizų tarnybos arba centrinės valdžios institucijų kelionės dokumentus, įskaitant pranešimą apie atsisakymą išduoti vizą, ir grąžinti juos prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui.

Atkreiptinas dėmesys, kad prašymus nagrinėja, atitinkamais atvejais pokalbius rengia ir, reikiamais atvejais, sprendimus dėl prašymų priima ir vizų įklijas spausdina bei įklijuoja tik vizų tarnyba. Ar Jūsų valstybėje ir toliau sudaroma galimybė visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims savo prašymus pateikti tiesiogiai Lietuvos arba valstybės narės, su kuria Lietuva yra sudariusi susitarimą dėl atstovavimo, vizų tarnybose - reikėtų teirautis kompetentingoje Lietuvos vizų tarnyboje.