Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos atstovybių užsienyje ne darbo laiku: +37052362444
Supaprastinto tranzito dokumentai
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2022.03.30 10:13

Teisės aktai, reglamentuojantys supaprastinto tranzito dokumentų išdavimo tvarką:

Supaprastinto tranzito įvedimas

Atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 11 d. Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos bendrojo pareiškimo dėl tranzito tarp Kaliningrado regiono ir likusios Rusijos Federacijos dalies nuostatas ir vadovaudamasi Specialiąja Kaliningrado tranzito 2003–2004 metų (iki narystės Europos Sąjungoje) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 532, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė įvesti nuo 2003 m. liepos 1 d. Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, supaprastinto tranzito dokumentą ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą.

Supaprastinto tranzito dokumentų tipai

Rusijos Federacijos pilietis, vykstantis iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, gali naudotis dviejų tipų specialiojo ir tiesioginio tranzito dokumentais:

 • Supaprastinto tranzito dokumentas (toliau – STD) – specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas vykti tranzitu daug kartų visomis sausumos transporto priemonėmis. Už STD išdavimą imamas 5 eurų konsulinis mokestis.
 • Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas (toliau – STGD) – specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas vykti geležinkelio transportu du kartus (į priekį ir atgal). STGD išduodamas nemokamai.

Supaprastinto tranzito dokumentų išdavimas

STD ir STGD išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos Rusijos Federacijoje. Šie dokumentai Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose neišduodami.

Prašymas išduoti STD pateikiamas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinėms įstaigoms Rusijos Federacijoje. Prašymas išduoti STD nagrinėjamas ir sprendimas dėl STD išdavimo priimamas per 7 darbo dienas nuo kreipimosi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulines įstaigas Rusijos Federacijoje.

Prašymas išduoti STGD Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai Rusijos Federacijoje gali būti perduotas ir elektroninio ryšio priemonėmis per Rusijos Federacijos susisiekimo ministerijos „Ekspress“ sistemą, kai pageidaujantis vykti supaprastintu tranzitu pareiškėjas nori įsigyti kelionės dokumentą (bilietą). Šiame prašyme nurodomi pagrindiniai pareiškėjo asmens duomenys (pavardė, vardas, tėvo vardas,  gimimo data, paso rūšis, serija ir numeris ir pan.).

STGD gali būti išduoti Rusijos Federacijos piliečiui per Lietuvos Respubliką vykstant tranzitu šiais traukiniais:

 • Nr. 30/29 „Kaliningradas – Maskva – Kaliningradas“
 • Nr. 80/79 „Kaliningradas – Sankt Peterburgas – Kaliningradas“
 • Nr. 148/147 „Kaliningradas – Maskva – Kaliningradas“
 • Nr. 360/359 „Kaliningradas – Adleris – Kaliningradas“
 • Nr. 426/425 „Kaliningradas – Čeliabinskas – Kaliningradas“

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinės įstaigos Rusijos Federacijoje, gavusios elektroninio ryšio priemonėmis perduotus pagrindinius asmens duomenis, sprendimą dėl STGD išdavimo priima ne vėliau kaip per 24 valandas.

Vykstantiems traukiniu Rusijos Federacijos piliečiams STGD įteikia Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai traukinyje. Kai kuriomis išimtinėmis aplinkybėmis šie pareigūnai traukinyje taip pat gali išduoti naują STGD.

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga Rusijos Federacijoje gali atsisakyti išduoti STD arba STGD arba Lietuvos Respublikos pareigūnas traukinyje gali panaikinti išduotą STGD, kai pareiškėjas pateikia Lietuvos Respublikoje negaliojantį kelionės dokumentą, yra įrašytas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ar bet kurią Europos Sąjungos valstybę narę, sąrašą, jei pareiškėjas žodžiais ar elgesiu parodo nepagarbą Lietuvos Respublikai, taip pat ir dėl kitų priežasčių.

Rusijos Federacijos piliečio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai

Rusijos Federacijos piliečių asmens tapatybę patvirtina šie dokumentai, galiojantys kelionei su STD arba STGD:

 • diplomatinis pasas,
 • tarnybinis pasas,
 • Rusijos Federacijos pasas (užsienio),
 • jūrininko pasas (jeigu yra įrašas laivo įgulos narių sąraše arba tinkamai patvirtintas jo išrašas)
 • grįžimo pažymėjimas (grįžti į Rusijos Federaciją vieną kartą).

Nepilnamečiai vaikai iki 14 m. keliauja turėdami savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus arba pagal jų įstatyminio atstovo (tėvo, įvaikintojo, globėjo ar rūpintojo) šiame punkte nurodytus dokumentus, jeigu vaikai juose įrašyti. Vaiko nuotrauka šiuose dokumentuose yra privaloma.

Supaprastinto tranzito dokumento ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento galiojimas

STD galiojimo terminas yra ne ilgesnis kaip 3 metai. Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją su STD yra daugkartinis, bet kiekvieną kartą neturi viršyti 24 valandų.

STGD galiojimo terminas yra ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai. Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją su supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentu yra dvikartinis (į priekį ir atgal) ir kiekvieną kartą neturi viršyti 6 valandų.