Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Vizos ir aptarnavimo mokestis
Sukurta: 2020.01.30 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

1. Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys moka 80 EUR vizos mokestį.

2. Vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus vizos mokestis yra 40 EUR.

3. Reikalavimas mokėti vizos mokestį netaikomas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, priklausantiems vienai iš šių kategorijų:

  • vaikams iki šešerių metų;
  • moksleiviams, studentams, magistrantams bei doktorantams ir lydintiesiems mokytojams, vykstantiems į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;
  • tyrėjams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/801 3 straipsnio 2 punkte, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare ar konferencijoje tikslais;
  • ne pelno organizacijų atstovams, jaunesniems nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.

4. Prašymą išduoti nacionalinę vizą pateikiantys asmenys moka 120 EUR vizos mokestį.

Vizos mokestis mokamas eurais, trečiosios šalies, kurioje pateikiamas prašymas, nacionaline valiuta arba paprastai naudojama valiuta ir nėra grąžinamas.

Vizos mokestis gali skirtis priklausomai nuo valstybės, kadangi kai kurios šalys gali būti sudariusios tarptautinius susitarimus su Europos Sąjunga, dėl kitų Europos Sąjungos Taryba gali priimti įgyvendinimo sprendimą dėl mokesčio padidinimo. Dėl konkretaus Jūsų valstybėje taikomo mokesčio reikėtų teirautis kompetentingoje Lietuvos vizų tarnyboje.

Jeigu dėl vizos išdavimo yra kreipiamasi per išorės paslaugų teikėją, yra sumokamas aptarnavimo mokestis. Šiuo metu Lietuva yra sudariusi susitarimą su VF Services (UK) Ltd., standartinis aptarnavimo mokestis yra 19,90 EUR, jeigu šalyje yra Lietuvos vizų tarnyba, ir 40 EUR – jeigu nėra. Dėl konkretaus Jūsų valstybėje taikomo mokesčio reikėtų teirautis kompetentingoje Lietuvos vizų tarnyboje  arba VF Services (UK) Ltd.