Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU!  Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. keičiasi prašymų dėl LR pilietybės ir pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikimo tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Vizų rūšys
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Pildyti prašymą išduoti vizą

Vizų rūšys yra šios:

Šengeno viza:

  • oro uosto tranzitinė viza - viza, galiojanti vykstant tranzitu per vieno ar kelių Šengeno valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas
  • trumpalaikė viza – viza, skirta vykti tranzitu per Šengeno valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį nuo pirmo atvykimo į Šengeno valstybių narių teritoriją datos.

Nacionalinė viza – viza, išduodama Lietuvos vizų tarnybose užsienyje ne trumpesniam kaip 91 dienos laikotarpiui. Vienkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, daugkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kurio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.