Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU!  Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. keičiasi prašymų dėl LR pilietybės ir pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikimo tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Kontaktai

Spausdinti
Flag_lt Flag
Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada
Spalio 3 - Vokietijos vienybės diena (1990)

Kanceliarija

El. paštas
Telefonas
+370 5 210 64 00,+370 5 210 64 32/33 (Vizų skyrius)
Faksas
+370 5 210 64 46,+370 5 210 64 44 (Vizų skyrius)
  • Darbo laikas
    08:30 - 12:00, 13:30 - 16:00 (Pirm. - Ketv.) ,08:30 - 12:00, 13:30 - 14:30 (Penkt.)

Atstovybės pareigūnai

J.E. ponas Matthias Peter Sonn
Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Ponas Peter Wilhelm Buschmann
Misijos vadovo pavaduotojas
Ponas Thomas Werner Gustav Pfanne
Patarėjas
Plk. ltn. Loukas Konstantin Roman Bellini
Gynybos atašė
Ponia Evita Isabell Diasilua
Pirmoji sekretorė
Ponia Kristin Sylvia Werner
Reziduoja: Ryga
Pirmoji sekretorė
Ponas Peter Krabatsch
Antrasis sekretorius (policijos ryšio pareigūnas)
Ponas Dieter Jorg Wurche
Antrasis sekretorius (muitinės ryšio pareigūnas)
Ponas Jorg Heiko Lehmann
Antrasis sekretorius, Vokietijos Federalinės kriminalinės policijos biuro ryšio pareigūnas
Ponas Dennis Jonathan Mann
Reziduoja: Talinas
Antrasis sekretorius
Ponas Thomas Josef Aurich
Reziduoja: Ryga
Trečiasis sekretorius
Ponas Mark Steinberg
Reziduoja: Ryga
Trečiasis sekretorius
Ponia Annemarie Gibbens
Atašė
Ponas Georg Schafer
Atašė padėjėjas
Ponas Sven Walter
Atašė padėjėjas
Ponas Michael Glauer
Atašė padėjėjas
Ponas Andreas Gradel
Sekretorius archyvistas
Ponia Lucyna Zuzanna Napieralska-hanisch
Sekretorė archyvistė