Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Kontaktai

Spausdinti
Flag_lt Flag
Vengrijos ambasada
Spalio 23 - 1956 m. revoliucijos atminimo diena/Respublikos paskelbimas 1989 m.

Gynybos, Karo ir Oro atašė biuras

Kanceliarija

El. paštas
Telefonas
+370 5 269 00 38,+370 655 54343 (nelaimės atveju, po darbo valandų)
Faksas
+370 5 269 00 39
  • Darbo laikas
    08:30 - 17:00 (Pirm. - Ketv.),08:30 - 14:30 (Penkt.),10:00 - 12:00 (Antr., Ketv.) (Konsulinis skyrius)

Atstovybės pareigūnai

J.E. ponas Gabor Diczhazi
Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Ponas Erik Csernovitz
Misijos vadovo pavaduotojas
Ponas Lajos Szalavari
Gynybos atašė
Ponas Peter Ferenc Schmidt
Ekonomikos atašė
Ponia Eva Vrabel
Atašė