Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Kontaktai

Spausdinti
Flag_lt Flag
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada
Liepos 4 - Nepriklausomybės diena (1776)

Kanceliarija

El. paštas
Telefonas
+370 5 266 55 00
Faksas
+370 5 266 55 10
  • Darbo laikas
    08:00 - 17:00 (Pirm. - Penkt.) ,08:30 - 11:30 (Pirm. - Ketv.) Vizų skyrius, iš anksto užsirašius,13:30 - 16:00 (Pirm., Antr., Ketv.) ,9:00 - 11:30, 13:30 - 15:00 (Penkt.) - JAV piliečiams

Amerikos centras

El. paštas
Telefonas
+370 5 266 53 00
Faksas
+370 5 266 53 10

Gynybos atašė biuras

El. paštas
Telefonas
+370 5 266 55 00
Faksas
+370 5 266 56 30

Atstovybės pareigūnai

J.E. ponas Robert S. Gilchrist
Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Ponas Marcus Robert John Micheli
Patarėjas
Ponas Shawn William Kyle
Kariuomenės atašė
Ponas Robert Alvin Mc Vey Jr
Gynybos atašė
Ponia Heidi Rebecca Grutz
Pirmoji sekretorė
Ponia Sara Dawn Veldhuizen Stealy
Pirmoji sekretorė
Ponas Gregory Michael Lehman
Pirmasis sekretorius
Ponas John Anthony Bivona
Reziduoja: Ryga
Atašė (teisės klausimais)
Ponas Jeremy Allen Hamrick
Karinių pajėgų saugumo atašė pavaduotojas
Ponia Amy Nicole Reichert
Antroji sekretorė, konsulė
Ponia Kevi Elizabeth Sechrest
Antroji sekretorė
Ponas Theodore Thomas Massey
Antrasis sekretorius
Panelė Ivna Giauque
Antroji sekretorė, konsulė
Panelė Caitlin Elise Nettleton
Antroji sekretorė, vicekonsulė
Ponas Rennie Alon Silva
Antrasis sekretorius, vicekonsulas
Ponas Sanjin Prastalo
Antrasis sekretorius
Panelė Heather Ailene Mc Innis
Trečioji sekretorė
Ponas Andres Alejandro Barcenas
Atašė
Ponas Thomas Henry Cullinan
Atašė
Ponas Matthew Aaron Stelmack
Antrasis sekretorius
Ponia Karina Silver
Atašė
Ponas Ryan Lynch Hawkins
Atašė
Ponas Robert Devereux Scott
Reziduoja: Ryga
Teisėsaugos atašė pavaduotojas
Pulkininkas leitenantas Jerimiah Andrew Wildermuth
Karinio bendradarbiavimo biuro vadovas
Ponas Jonathan Tyler Mc Anally
Karinio bendradarbiavimo biuro vadovo pavaduotojas
Ponas Allan Joseph Vitkosky
Reziduoja: Ryga
Teisėsaugos atašė pavaduotojas