Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja nevykti į Baltarusiją, o ten esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams palikti šią šalį.

Sužinokite daugiau
Pensijos
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2021.05.05 15:40

Informacija apie pensijų mokėjimą užsienio valstybėse gyvenantiems asmenims

Lietuvos Respublikos valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės. Pagrindinė sąlyga teisei į pensiją įgyti – būti įgijusiam ne mažesnį už minimalų stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbant Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose, organizacijose (minimalus stažas senatvės pensijai – 15 metų). Tremtiniams ir politiniams kaliniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ir tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose, netaikoma.

Užsienio valstybėse gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai prašymus ir kitus pensijos skyrimui ar pensijos mokėjimo pratęsimui būtinus dokumentus gali pateikti tiesiogiai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Užsienio išmokų skyriui.

Visą reikalingą informaciją apie pensijas gyvenantiems užsienyje, galite rasti čia.

Užsienio valstybėse gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, teikiantiems dokumentus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Užsienio išmokų tarnybai dėl pensijos skyrimo ar mokėjimo pratęsimo, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos gali išduoti liudijimą, patvirtinantį, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Konsulinis mokestis už liudijimo išdavimą – 30 eurų.

Naudinga informacija