Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Asmens tapatybės kortelė arba Lietuvos Respublikos pasas
Sukurta: 2020.02.17 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Kur kreiptis

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/ keitimo gali kreiptis:

Kreiptis į LR diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/ keitimo gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje, t. y. deklaravę išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybę.  Dokumentų, patvirtinančių deklaruotą ar gyvenamąją vietą, pateikti nereikia. Ši informacija bus patikrinta priėmimo metu ir, jei reikės deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, tai bus galima padaryti tuo pačiu metu (paslauga nemokama).

Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:

  • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką
  • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą
  • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose
  • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje)
  • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje
  • jūreiviams.

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus galima rasti  Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM interneto svetainėje, o apie šių dokumentų išdavimą/ keitimą  -  Migracijos departamento prie VRM svetainėje www.migracija.lt.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą/keitimą