Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Asmens tapatybės kortelė ir Lietuvos Respublikos pasas
sukurta: 2020.02.17 / atnaujinta: 2024.05.20 11:27

Asmens tapatybės kortelė (ATK) yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės dokumentas, kuris gali būti naudojamas ne tik kaip kelionės dokumentas, bet ir kaip elektroninės atpažinties priemonė elektroninių valstybės teikiamų paslaugų, įskaitant konsulinių paslaugų alternatyvas, gavimui.

  • E-paslaugos. Norint užsisakyti elektronines paslaugas su naujos kartos ATK, išduodama nuo 2021-08-12, pakanka turėti mobilųjį įrenginį su NFC technologija ir programėlę mCard LTU (atsisiųskite ją iš AppStore arba GooglePlay). ATK naudojimo elektroninei atpažinčiai instrukcijas rasite šiame dokumente.
  • Kelionės dokumentas. Su ATK galite vykti ne tik į Europos Sąjungai bei Šengeno erdvei priklausančias valstybes, bet ir į kitas šalis, kurios Lietuvos ATK pripažįsta tinkama kelionėms.

Užsienio valstybėje gyvenantys piliečiai dėl paso ar asmens tapatybės kortelės gavimo gali kreiptis:


Kreiptis į LR diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl paso ar ATK gavimo gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje, t. y. asmenys, deklaravę išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybę. Dokumentų, patvirtinančių deklaruotą ar gyvenamąją vietą, pateikti nereikia. Ši informacija bus patikrinta priėmimo metu ir, jei reikės deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, tai bus galima padaryti tuo pačiu metu (paslauga nemokama).

Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:

  • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką
  • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą
  • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose
  • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje)
  • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje
  • jūreiviams

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus galima rasti Asmens dokumentų išrašymo centro interneto svetainėje, o apie šių dokumentų išdavimą/ keitimą  -  Migracijos departamento interneto svetainėje.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą/keitimą