Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Asmens tapatybės kortelės arba paso atsiėmimas
Sukurta: 2020.02.13 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09
 • Asmens tapatybės kortelę (ATK) arba pasą atsiimti LR diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje gali:
  • pats pilietis
  • piliečio rašytiniame prašyme išduoti (pakeisti) pasą ar asmens tapatybės kortelę nurodytas asmuo
  • piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs notaro patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
  • kitas teisėtas atstovas.
 • Atsiimti piliečio iki 16 metų pasą ar ATK turi vienas iš tėvų arba globėjų, pateikęs savo ir vaiko keičiamą pasą ar asmens tapatybės kortelę (jeigu buvo išduoti).
 • Atsiimti vaiko, kurio tėvai išsituokę, išrašytą pasą ar ATK gali tas iš tėvų, su kuriuo teismo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta (ar įgaliotas asmuo), arba pateikęs rašytinį pastarojo sutikimą ir savo asmens dokumentą, kitas iš tėvų.
 • Atsiimti piliečio nuo 16 iki 18 metų pasą ar ATK gali pats pilietis arba vienas iš tėvų/ globėjų, pateikęs savo pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • Asmenims nuo 14 metų kartu su asmens tapatybės kortele gali būti išduodamas vokas su slaptažodžiu, kuris yra būtinas norint pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei asmuo to pageidauja, jo dalyvavimas atsiimant ATK yra būtinas. Jeigu ATK atsiima įgaliotas asmuo, vokas su slaptažodžiu neįteikiamas, sertifikatai neaktyvuojami.
 • Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išrašyto paso ar asmens tapatybės kortelės per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.
 • Registruotu paštu išsiųstas išrašytas pasas ar asmens tapatybės kortelė neaktyvuojami ir negalioja tol, kol LR diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna asmens Pranešimo apie paso ar asmens tapatybės kortelės gavimą.