Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU!  Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. keičiasi prašymų dėl LR pilietybės ir pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikimo tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

Asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimas, išdavimo/keitimo tvarka
Sukurta: 2020.02.13 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Asmens tapatybės kortelė (ATK) galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus
 • 20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

Į asmens tapatybės kortelę įrašomi 3 metus galiojantys asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoti sertifikatai, leidžiantys pasirašyti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Vokas su slaptažodžiu, kuris yra būtinas naudojantis sertifikatų suteikiamomis galimybėmis, išduodamas ir sertifikatai aktyvuojami asmenims, sulaukusiems 14 metų ir tik tuo atveju, jei jie dalyvauja atsiimant asmens dokumentą.                                                    

Pasibaigus sertifikatų galiojimo terminui, užblokavus slaptažodį (PIN kodą) arba tuo atveju, jei vokas su slaptažodžiu nebuvo įteiktas atsiimant kortelę, sertifikatai yra atnaujinami asmeniui atvykus į Migracijos departamento teritorinį skyrių Lietuvoje (diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienio valstybėje dėl sertifikatų atnaujinimo netarpininkauja).

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.
 • Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti, ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso), tačiau prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienio valstybėje gali išduoti asmens grįžimo pažymėjimą.

Asmens tapatybės kortelė  (ATK) keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, ar jam suteikiamas naujas asmens kodas
 • ji tapo netinkama naudoti
 • joje yra netikslių įrašų
 • pasibaigė jos galiojimo laikas
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą (valstybės pavadinimas), tautybę ar jam suteikiamas naujas asmens kodas
 • jis tapo netinkamas naudoti
 • jame yra netikslių įrašų
 • pasibaigė jo galiojimo laikas
 • išnaudoti vizoms skirti lapai
 • to pageidauja pilietis.

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos ATK ar pasą išduoda/keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių.
 • Jeigu ATK ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.), jeigu išduodamas pirmasis šis dokumentas vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę,  išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka ATK ar (ir) pasą galima pakeisti tik Lietuvoje Migracijos departamento teritoriniuose skyriuose.
 • Jeigu ATK ar paso galiojimo laikas yra pasibaigęs anksčiau nei prieš 1 metus, būtina pateikti dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą/neįgijimą, arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas šiai informacijai gauti.