Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Civilinės būklės aktų registravimas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Konsuliniai pareigūnai registruoja šiuos civilinės būklės aktus:

Diplomatinėse atstovybėse registruojami tik Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėje ir deklaravusių išvykimą į užsienį, civilinės būklės aktai.

Atkreiptinas dėmesys, kad diplomatinėse atstovybėse registruojami tik tie civilinės būklės aktai, kurie dar nebuvo įregistruoti atitinkamose užsienio valstybės institucijose. Jeigu civilinės būklės aktus patvirtinantys dokumentai užsienio valstybės institucijų jau buvo išduoti, Lietuvos Respublikos piliečiai į civilinės metrikacijos įstaigas ar diplomatines atstovybes turi kreiptis dėl tų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

Diplomatinei atstovybei pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Diplomatinės atstovybės pareiškėjų pageidavimu išduoda gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašus liudijančius išrašus.

Prašymus įregistruoti civilinės būklės aktus Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoms ir diplomatinėms atstovybėms galima pateikti tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį, civilinės metrikacijos įstaigoms - ir internetu, prisijungus prie VĮ Registrų centro savitarnos svetainės. Rekomenduojame, prieš teikiant prašymą pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai, susisiekti su ja telefonu ar elektroniniu paštu (civilinės metrikacijos skyrių kontaktus galima rasti atitinkamų savivaldybių interneto svetainėse).

Civilinės būklės aktų registravimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose reglamentuojantys teisės aktai.