Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444
Civilinės būklės aktų registravimas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2020.11.24 17:17

Konsuliniai pareigūnai registruoja šiuos civilinės būklės aktus:

Diplomatinėse atstovybėse registruojami tik Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėje ir deklaravusių išvykimą į užsienį, civilinės būklės aktai.

Atkreiptinas dėmesys, kad diplomatinėse atstovybėse registruojami tik tie civilinės būklės aktai, kurie dar nebuvo įregistruoti atitinkamose užsienio valstybės institucijose. Jeigu civilinės būklės aktus patvirtinantys dokumentai užsienio valstybės institucijų jau buvo išduoti, Lietuvos Respublikos piliečiai į civilinės metrikacijos įstaigas ar diplomatines atstovybes turi kreiptis dėl tų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

Diplomatinei atstovybei pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Diplomatinės atstovybės pareiškėjų pageidavimu išduoda gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašus liudijančius išrašus.

Prašymus įregistruoti civilinės būklės aktus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams ir diplomatinėms atstovybėms galima pateikti tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį, civilinės metrikacijos skyriams - ir internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS. Šioje interneto svetainėje rasite ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigų, į kurias ketinate kreiptis, kontaktus bei informaciją apie paslaugas.

Civilinės būklės aktų registravimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose reglamentuojantys teisės aktai.