Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Gimimo registravimas
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Konsulinės įstaigos turi teisę registruoti vaiko, kurio abu tėvai ar vienas iš jų yra užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą, kai vaiko gimimas nėra įregistruotas užsienio valstybės institucijoje.

Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta ir vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Gimimui įregistruoti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai pateikiami:

  • pareiškimas apie vaiko gimimą (žodžiu arba raštu)
  • užsienio valstybės sveikatos priežiūros įstaigos arba kitos kompetentingos institucijos, turinčios teisę patvirtinti gimimo faktą, išduotas dokumentas, kuriame nurodyta vaiko motina, jo gimimo vieta ir data
  • abiejų tėvų asmens tapatybės dokumentai
  • vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos notaro patvirtintas bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, jeigu vaikas gimė nesusituokusiems tėvams.