Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja nevykti į Baltarusiją, o ten esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams palikti šią šalį.

Sužinokite daugiau
Mirties registravimas
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2021.05.05 15:39

Mirtis registruojama Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra mirusiojo gyvenamoji vieta arba mirties vieta.

Mirčiai įregistruoti turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • suinteresuotų asmenų prašymas
  • medicininis mirties liudijimas arba kitas medicininis Lietuvos Respublikos piliečio mirtį patvirtinantis dokumentas.