Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444
Mirties registravimas
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2020.12.31 11:55

Mirtis registruojama Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra mirusiojo gyvenamoji vieta arba mirties vieta.

Mirčiai įregistruoti turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • suinteresuotų asmenų prašymas
  • medicininis mirties liudijimas arba kitas medicininis Lietuvos Respublikos piliečio mirtį patvirtinantis dokumentas.