Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU!  Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. keičiasi prašymų dėl LR pilietybės ir pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikimo tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Teisės aktai
Sukurta: 2017.08.24 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Civilinės būklės aktų registravimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai:

2010 m. sausio 29 įsigaliojo Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (toliau – Konvencija), pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje.

Lietuvos, kaip ir kitų valstybių - Konvencijos dalyvių – Austrijos, Belgijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Italijos, Ispanijos, Juodkalnijos, Kroatijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Šiaurės Makedonijos, Moldovos, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Serbijos, Slovėnijos, Šveicarijos, Turkijos, Vokietijos, civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, mirties) išrašai,  išduoti pagal Konvencijos patvirtintą formą be jokių papildomų formalumų (legalizavimo ar vertimo), turi būti priimami kitose prie Konvencijos prisijungusiose valstybėse.

Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse - Konvencijos dalyvėse, be papildomų formalumų pripažįstami ne visi valstybių, Konvencijos dalyvių, išduoti civilinės būklės aktai ar jų išrašai, o tik pagal Konvencijos nustatytą formą išduoti gimimo, santuokos, mirties civilinės būklės aktų išrašai.

Lietuvos Respublikoje pagal Konvencijos patvirtintą formą civilinės būklės aktų išrašus išdavinėja civilinės metrikacijos įstaigos. Piliečiai, esantys užsienio valstybėse,  šių išrašų gali pareikalauti iš civilinės metrikacijos įstaigų per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas, sumokėję konsulinį mokestį už dokumentų pareikalavimą.

Prašymai dėl  Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užregistruotų civilinės būklės aktų išrašų pagal Konvencijos patvirtintą formą išdavimo turėtų būti persiunčiami į Vilniaus CMS, už dokumento pareikalavimą paimant konsulinį mokestį.