Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)
Sukurta: 2015.07.21 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Dokumentai legalizuoti pateikiami tiesiogiai Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui.  Konsuliniame departamente pažyma (Apostille) tvirtinami tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas asmenų pateikti Lietuvoje išduoti dokumentai ir Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pateikti teisinės pagalbos prašymų dokumentai.

Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas, atliekantis dokumentų legalizavimą, persikėlė į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpas, laikinu adresu: J. Lelevelio g. 6, Vilnius.

Asmenų priėmimo laikas:

nuo pirmadienio iki ketvirtadienio: 9.00 - 12.00 val. ir 14.00 - 16.00 val. (po pietų – tik dokumentų atsiėmimas)

penktadienį: 9.00 - 12.00 val. ir 14.00 - 15.00 val. (po pietų – tik dokumentų atsiėmimas)

Pastaba. Dokumentų negalima pateikti paštu.

Daugiau informacijos galite gauti telefonu: +370 5 250 7706.

 Pateikiami dokumentai:

 • dokumentas, kurį reikia legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostille (jo originalas arba notaro patvirtintas nuorašas);
 • dokumentą teikiančio asmens galiojantis pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymas teikiamas per kurjerį – asmens dokumento kopija, patvirtinta notaro);
 • laisvos formos prašymas dėl dokumento legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille, kuriame nurodoma valstybė, kurioje planuojama pateikti legalizuotą dokumentą ir besikreipiančio asmens kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir telefono numeris);
 • banko pavedimo arba mokėjimo už dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma Apostille kvitas (konsulinis mokestis už 1 dokumento legalizavimą - 20 EUR). Asmuo apmoka ir pašto/kurjerio išlaidas, jei pageidauja dokumentą gauti per kurjerį.

Konsulinis mokestis už dokumentų legalizavimą sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 5320. Konsulinis mokestis taip pat gali būti mokamas šiose vietose:

 • AB „Lietuvos paštas“ skyriuose
 • per UAB „Paysera“ interneto portalą
 • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose
 • UAB „Elotus“
 • UAB „Foxpay“ mokėjimų savitarnos terminaluose FOXBOX
 • UAB „Perlas Finance“ terminaluose
 • per UAB „Viena sąskaita“ internetinę svetainę
 • UAB „Mokėjimo paslaugos“ spaudos kioskuose.

Mokėdami už dokumentų legalizavimą, nurodykite šiuos duomenis:

SVARBU! Jei mokėjimas atliekamas banko pavedimu internetu, patvirtinkite mokėjimą banke ir pateikite banko kvitą.

Legalizuoti dokumentai bus išsiųsti gavėjui taip pat per kurjerių paštą, asmeniui iš kurjerių pašto įmonės užsisakius dokumento paėmimo paslaugą. 

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

 • Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.
 • Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille). Lietuvoje išduoto dokumento tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka Lietuvos Respublikos notarai.

Pastaba. Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma (Apostille), gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

 Legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) gali būti šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens
 • administraciniai dokumentai
 • notariniai aktai
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

SVARBU! Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.