Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)
sukurta: 2015.07.21 / atnaujinta: 2024.06.18 15:48

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens vardo ir pavardės, pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumento legalizavimo ar tvirtinimo apostile reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

KUO SKIRIASI LEGALIZAVIMAS NUO TVIRTINIMO APOSTILE

Dokumentų legalizavimas yra dokumento patvirtinimas. Jį pirmiausia atlieka pati dokumentą išduodanti valstybė, o po to – valstybė, kurioje dokumentas bus pateiktas. Pavyzdžiui, Lietuvoje išduotą dokumentą patvirtina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Lietuvos URM) arba Lietuvos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos (toliau – Lietuvos KĮ), o tuomet, Lietuvos jau patvirtintą dokumentą tvirtina valstybės, kurioje bus teikiamas dokumentas, užsienio reikalų ministerija arba tos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos. Užsienio valstybių išduotų dokumentų, kurie bus teikiami Lietuvoje, tvirtinimui taikoma atvirkštinė tvarka: pirmiausia tvirtinimą atlieka dokumentą išdavusi valstybė, o po to – Lietuva.

Dokumentų tvirtinimas apostile yra supaprastintas tvirtinimo būdas, t. y., dokumentas tvirtinamas tik dokumentą išdavusioje šalyje specialia pažyma – apostile, remiantis Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Prie šios konvencijos prisijungusių valstybių sąrašą rasite čia.

Jeigu Lietuvoje išduotas dokumentas bus teikiamas užsienio valstybėje, prisijungusioje prie Hagos konvencijos, arba šios valstybės išduotas dokumentas bus teikiamas Lietuvoje, – toks dokumentas turi būti patvirtintas apostile ir galios be papildomo legalizavimo.

KOKIE DOKUMENTAI GALI BŪTI LEGALIZUOJAMI IR TVIRTINAMI APOSTILE

Legalizuojami ir apostile tvirtinami gali būti šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administravimo dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., su Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) atributika, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami apostile – juos reikėtų pakeisti į naujus Lietuvos Respublikos išduotus dokumentus.


KADA NEREIKALAUJAMA DOKUMENTŲ LEGALIZUOTI AR TVIRTINTI APOSTILE 

Dokumentų legalizuoti ar tvirtinti apostile nereikalaujama, kai: 

 • pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar ES teisės aktus dokumento nereikia legalizuoti ar tvirtinti apostile: 
 • Valstybės, kurių išduoti oficialūs dokumentai atleidžiami nuo legalizavimo ar tvirtinimo apostile;
 • Valstybės, kuriose civilinės būklės aktų įrašų išrašai galioja be legalizavimo ar tvirtinimo apostile.
 • Lietuvoje teikiami užsienio valstybėse išduoti dokumentai, patvirtinantys mirties faktą;
 • dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.

KUR LEGALIZUOTI AR TVIRTINTI APOSTILE LIETUVOS INSTITUCIJŲ IŠDUOTUS DOKUMENTUS

→ Jei esate Lietuvoje:

Lietuvos institucijų išduotus dokumentus apostile tvirtina Lietuvos Respublikos notarai. Ministerija tvirtina apostile tik Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pateiktus teisinės pagalbos prašymų dokumentus arba per Lietuvos KĮ pateiktus dokumentus.

Lietuvos institucijų išduotus dokumentus legalizuoja Lietuvos URM – registravimosi priėmimui nuorodą rasite čia, registravimosi instrukcijos skelbiamos čia.

Registruojantis priėmimui dėl Lietuvoje išduoto dokumento legalizavimo, pasirinkite paslaugą - „Registracija Lietuvoje išduoto dokumento legalizavimo paslaugai“ ir užpildykite visus registracijos priėmimui anketos laukus. 

Vizito rezervaciją patvirtinkite paspausdami el. paštu gautą nuorodą. Nepatvirtinus rezervacijos per 15 min. nuo laiško gavimo, Jūsų rezervacija bus atšaukta. 

Atsižvelgdami į itin didelę legalizavimo paslaugos paklausą, maloniai prašome atšaukti savo vizitą, jei negalėsite atvykti. Neatvykus vizito ir jo neatšaukus bent 24 val. iki vizito pradžios, 14 kalendorinių dienų Jums nebus leista registruotis kito vizito. 

→ Jei esate užsienyje:

Užsienyje esantys asmenys dėl Lietuvoje išduotų dokumentų legalizavimo ar tvirtinimo apostile gali kreiptis į Lietuvos KĮ – registruotis vizito dokumentų pateikimui konsulinėje įstaigoje. Dokumentus, kurie tvirtinami apostile, Lietuvos KĮ perduoda tvirtinti Lietuvos URM, todėl šių dokumentų tvirtinimas gali užtrukti iki 2 mėnesių.

UŽSIENYJE IŠDUOTŲ DOKUMENTŲ LEGALIZAVIMAS IR TVIRTINIMAS APOSTILE

→ Jei esate Lietuvoje:

Užsienio valstybių institucijų išduotus dokumentus, kurie jau yra legalizuoti juos išdavusios valstybės Užsienio reikalų ministerijos ar diplomatinės atstovybės, legalizuoja Lietuvos URM – registravimosi priėmimui nuorodą rasite čia.

Registruojantis priėmimui užsienyje išduotų dokumentų legalizavimui turite pasirinkti vieną iš šių paslaugos rūšių:

1. Dokumentų legalizavimas po išankstinės Migracijos departamento atliktos prašymo dėl laikino leidimo gyventi (LLG) išdavimo peržiūros

Pasirinkus šią paslaugą, priimami užsienyje išduoti ir legalizuoti dokumentai, kurie atitinka šias pagrindines sąlygas:

 • teikiamų legalizuotinų dokumentų savininkai yra įregistravę prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos informacinėje sistemoje MIGRIS ir šiam prašymui priskirtas vienas iš šių statusų: „Pateikta išorės paslaugų teikėjui“, „Prašymas priimtas“, „Priimtas sprendimas“, „Prašymo nagrinėjimas sustabdytas“;
 • registruojantis sistemoje nurodomas MIGRIS gauto prašymo numeris, dokumento savininko vardas ir pavardė.

2. Registracija dokumentų legalizavimo paslaugai

Priimami legalizuoti tik tie dokumentai, kurie yra išduoti ir legalizuoti užsienyje (bus teikiami Lietuvos Respublikos institucijoms). Paslauga gali būti pasirenkama tik jeigu dokumentų legalizavimo tikslas nėra  dokumentų pateikimas Migracijos departamentui dėl laikino leidimo gyventi (LLG) išdavimo.

VIZITO REGISTRACIJOS ATŠAUKIMAS

Jūsų vizito registracija gali būti atšaukta Jūsų iniciatyva, tai atlikti galite prisijungę prie savo paskyros.

Taip pat Jūsų vizito registracija gali būti atšaukta Lietuvos URM iniciatyva  šiais atvejais:

 1. jei vizito registracijos sistemoje nurodėte, kad ketinate legalizuoti užsienyje išduotą dokumentą, bet kartu nurodėte, kad dokumentas bus pateiktas užsienio valstybei;
 2. jei nurodėte, kad ketinate legalizuoti Lietuvoje išduotą dokumentą ir kartu nurodėte, kad dokumentas bus pateiktas užsienio valstybėje, kuri yra (prisijungusi prie Hagos konvencijos ir priima notarų apostile patvirtintus dokumentus);
 3. jei nurodėte, kad ketinate legalizuoti užsienyje išduotą dokumentą, kurį užsienio valstybė turėjo patvirtinti apostile (valstybių, kurių dokumentai tvirtinami apostile, sąrašą rasite čia);
 4. jei registracijoje nurodyti duomenys yra nepilni arba neteisingi;
 5. jei vizito registravimo sistemoje nurodėte jau užregistruoto asmens duomenis ir ankstesnis vizitas nėra atšauktas. Vizitas atšaukiamas nepriklausomai nuo to, kad vizitą to paties asmens dokumentų pateikimui registravo skirtingi atstovai.

Lietuvos URM ir Lietuvos KĮ legalizuojant kai kurių užsienio valstybių legalizuotus dokumentus, reikalingas papildomas patvirtinimas. Tokiais atvejais Lietuvos URM ar KĮ pateikiami užsienio valstybių dokumentai turi būti legalizuoti dokumentą išdavusios valstybės Lietuvai akredituotoje atstovybėje:

 •          Alžyro, Kataro – šių šalių diplomatinėse atstovybėse Lenkijoje
 •          Jungtinių Arabų Emyratų – JAE atstovybėje Latvijoje
 •          Egipto, Nepalo, Dramblio Kaulo Kranto – šių šalių diplomatinėse atstovybėse Danijoje
 •          Šri Lankos – Šri Lankos atstovybėje Švedijoje

Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių kontaktus galite rasti čia.

Lietuvos URM priimami tik asmeniškai ar atstovaujamo asmens pateikti dokumentai. 

Dokumentai legalizuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. 


Dokumentų atsiėmimo laikas:

I–V 14.00–15.00 val.


 Vizito metu teikiami dokumentai:

 • dokumentus pateikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
 • legalizuotini dokumentai (vieno vizito metu atstovaujant kitam asmeniui galima pateikti ne daugiau nei 3 legalizuotinus dokumentus, o teikiant dokumentus asmeniškai – ne daugiau nei 5 jam priklausančius legalizuotinus dokumentus).

Legalizuoti teikiami dokumentai turi būti tvarkingi ir įskaitomi, jei dokumentą sudaro keli lapai – jie turi būti susiūti.

Už dokumentų legalizavimą ar tvirtinimą apostile taikomas 20 Eur konsulinis mokestis už kiekvieną dokumentą. Už paslaugą Lietuvos URM atsiskaitoma vietoje, banko mokėjimo kortele.

 Jei esate užsienyje:

DOKUMENTŲ LEGALIZAVIMAS IR TVIRTINIMAS APOSTILE KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE 

Informacija apie Lietuvos konsulinių įstaigų atliekamą dokumentų legalizavimą ar tvirtinimą apostile ir registravimosi priėmimui tvarka skelbiama Lietuvos KĮ interneto svetainėse (pasirinkite atstovybę čia).

TEISĖS AKTAI


Kilus klausimams, juos užduoti galite užpildydami elektroninę paklausimo formą.