Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Konsulinis mokestis
sukurta: 2015.09.08 / atnaujinta: 2024.06.10 13:50

Konsulinė paslauga

Dydis

Asmens dokumentų išdavimas

 

Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas

25 eurai

Laikino paso išdavimas

50 eurų

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas

100 eurų

Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu išduodamas ar keičiamas pasas

50 eurų

Paso išdavimas ar keitimas nepilnamečiams ir pensininkams 50 eurų

 

 

Vizos, supaprastinto tranzito dokumentai

 

Prašymo išduoti Šengeno vizą pateikimas ir sprendimo dėl jo priėmimas

Prašymo išduoti Šengeno vizą pateikimas ir sprendimo dėl jo priėmimas vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus

90 eurų

45 eurai

Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimas

5 eurai

 

 

Legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

 

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

20 eurų (už vieną dokumentą)

 

 

Notariniai veiksmai

 

Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 

50 eurų

Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 

100 eurų

Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas

10 eurų

už puslapį

Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas     

10 eurų

Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas   

30 eurų

Asmeninio testamento priėmimas saugoti    

50 eurų

Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas   

30 eurų

Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas

10 eurų

 

 

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 

 

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas         

100 eurų

Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 

60 eurų

 

 

Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 

 

Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas 

20 eurų

 

 

Kitos konsulinės funkcijos

 

Santuokos įregistravimas 100 eurų

Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas

Pastaba:  konsulinis mokestis už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą ar mirtį

5 eurai

Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 išdavimas  

5 eurai


Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas

30 eurų
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijų 20 eurų

Konsulinių pažymų išdavimas 

30 eurų

Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas

30 eurų per mėnesį

Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas      

50 eurų

Už konsulinius veiksmus, atliekamus pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį, taikomas dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Už konsulinius veiksmus, atliekamus išvažiuojamųjų misijų metu, taikomas 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą.

Konsulinio mokesčio lengvatos

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja: