Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444
Notariniai veiksmai
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2020.12.01 11:21

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą
  • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje
  • priima saugoti asmeninius testamentus
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką
  • priima jūrinius protestus
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Konsulinio mokesčio, mokamo už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus, dydžiai.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus: