Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU ! Atsižvelgdama į sudėtingą saugumo situaciją, Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja įvertinti būtinybę lankytis Ukrainoje, o jau esantiems šalyje piliečiams išlikti budriems bei sekti Lietuvos ir vietos institucijų skelbiamą oficialią informaciją. Sužinok daugiau.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Notariniai veiksmai
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2022.01.19 10:00

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priima saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Konsulinio mokesčio, mokamo už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus, dydžiai.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus: 


DĖMESIO! Nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos notarai nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus, išskyrus:

  • testamentų tvirtinimą;
  • fakto, jog fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą;
  • oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimą saugoti.

Sudaryti notarų elektroniniai dokumentai prilygsta notarų išduotiems popieriniams dokumentams. Nuotoliniu būdu atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta yra laikoma notaro biuro buvimo vieta, o nuotolinius notarinius veiksmus galima atlikti ir tiems asmenims, kurie yra užsienyje.

Klientas, norintis gauti nuotolines notarines paslaugas, per eNotaras informacinės sistemos portalą www.enotaras.lt turi pateikti užsakymą notarui dėl notarinio veiksmo atlikimo nuotoliniu būdu. Tokiu atveju būtina turėti kvalifikuotą elektroninį parašą, LR piliečiui išduotą asmens tapatybės kortelę ir kortelės skaitytuvą arba Smart-ID kvalifikuotą elektroninį parašą.

Atkreipiame dėmesį, kad asmeniui paprašius atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo sprendžia notaras. Siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu.