Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja nevykti į Baltarusiją, o ten esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams palikti šią šalį.

Sužinokite daugiau
Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje
Sukurta: 2015.09.08 / Atnaujinta: 2021.05.05 15:40

Į apskaitą įtraukiami tik tie civilinės būklės aktai, kurie užsienio valstybėse įregistruoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir piliečio pageidavimu išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Diplomatinės atstovybės gali priimti ir perduoti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus, kai jie pateikiami tiesiogiai, t. y. atvykus į diplomatinę atstovybę.

Nuo 2020 gruodžio 1 d. už dokumentų dėl užsienio valstybėse įregistruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimą ir perdavimą imamas 30 eurų konsulinis mokestis.

Civilinės metrikacijos įstaigoms prašymus įtraukti į apskaitą Lietuvoje užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus galite teikti tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat internetu, prisijungę prie VĮ Registrų centro savitarnos svetainės. Rekomenduojame, prieš teikiant prašymą pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai, susisiekti su ja telefonu ar elektroniniu paštu (civilinės metrikacijos skyrių kontaktus galima rasti atitinkamų savivaldybių interneto svetainėse).

Prašymų, teikiamų civilinės metrikacijos įstaigoms registruotu paštu ar per kurjerį, pavyzdinės formos: