Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Kelionės registracija
sukurta: 2015.07.07 / atnaujinta: 2024.05.20 09:18

Vykstantiems į keliones ar gyventi užsienyje siūlome užsiregistruoti:

  • savo trumpalaikę kelionę - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente ("Kelionės registracija"),
  • išvykusiems gyventi į užsienio valstybę - Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ("Konsulinė registracija").

"Kelionės registracija" – tai trumpalaikės (vienos ar kelių) kelionės registravimo vieta, kad pasinaudoję jūsų pateikta informacija galėtume su jumis susisiekti atsitikus stichinei nelaimei, kilus kariniam konfliktui ar kitokiai ekstremaliai situacijai valstybėje, kurioje jūs esate. Tai, kad mes turėsime galimybę su jumis susisiekti, gali pagelbėti jums išvykti iš šalies, palengvinti konsulinės pagalbos teikimą. Kelionių registracijos duomenys bus naudojami tik esant būtinybei.

Duomenys apie registruotą kelionę bus automatiškai ištrinti iš sistemos praėjus 30 dienų nuo kelionės pabaigos (šio laikotarpio metu galite pakoreguoti kelionės duomenis, patikslinant trukmę). Registruodami savo kelionę, galite pateikti duomenis ir apie asmenis, kurie ketina vykti kartu (šeimos narius, draugus).
Savo keliones - vykstančias ar numatomas - užregistruoti gali tik prie šios sistemos prisijungę naudotojai, o prisijungti gali bet kuris, turintis elektroninį paštą.

Dėmesio! Dėl techninių kliūčių šiuo metu neveikia internetinė konsulinė registracija per Elektroninius valdžios vartus. Atsiprašome už nepatogumus.

"Konsulinė registracija"  Jei planuojate išvykti gyventi į užsienį ilgesniam laikui, galite artimiausioje diplomatinėje atstovybėje atlikti konsulinę registraciją (jos duomenys naudojami ne tik ekstremalių situacijų atvejais, bet ir rengiant Lietuvos Respublikos piliečių balsavimą užsienyje, informuojant apie diplomatinės atstovybės rengiamus renginius). Atkreipiame dėmesį, kad konsulinė registracija piliečio prašymu atliekama ir tada, kai pilietis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos, nes konsulinės registracijos anketoje visada nurodoma faktinė piliečio gyvenamoji vieta, kuri nebūtinai turi sutapti su deklaruota gyvenamąja vieta. Konsulinė registracija Lietuvos Respublikos piliečiams nėra privaloma ir yra pagrįsta piliečio laisvo apsisprendimo principu.

Konsulinė registracija neprivaloma, tačiau ji gali būti labai naudinga.

Konsulinė registracija Lietuvos Respublikos piliečiams nėra privaloma ir yra pagrįsta piliečio laisvo apsisprendimo principu.

Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, rekomenduojama įtraukti savo duomenis į konsulinės įstaigos duomenų bazę tam, kad juos galima būtų informuoti rinkimų ar kitais svarbiais atvejais, taip pat, remiantis šia duomenų baze, būtų galima jiems lengviau teikti konsulinę pagalbą ar informuoti artimuosius.

Konsulinė registracija yra naudinga, nes atstovybė, turėdama piliečių duomenis, galėtų:

  • siųsti piliečiams svarbią konsulinę informaciją ir naujienas
  • įtraukti piliečius į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus
  • susisiekti su piliečiais terorizmo ar kitos grėsmės atveju
  • suteikti piliečiams kitą svarbią informaciją (pvz., informuoti Lietuvoje esančius artimuosius apie atsitikusią nelaimę ir pan.).

Atkreipiame dėmesį, kad konsulinė registracija niekaip nėra susijusi su gyvenamosios vietos deklaravimu:

  • piliečio prašymu konsulinė registracija atliekama ir tada, kai pilietis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos,
  • visada nurodoma faktinė piliečio gyvenamoji vieta, ji nebūtinai turi sutapti su deklaruota gyvenamąja vieta.

Konsulinę registraciją el. būdu galima atlikti ir e-Valdžios portale. Tam reikia turėti tik asmens tapatybės kortelę su kvalifikuotu sertifikatu arba būti vienu iš Lietuvoje esančių bankų elektroninės bankininkystės naudotoju.

Konsulinė registracija yra  aktuali Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie nuolat (ilgiau nei 6 mėnesius)  gyvena užsienyje, ar mano, kad registraciją verta atlikti.

Anketą galima užpildyti internetu  arba ją atsispausdinti ir užpildyti ranka. Registracijos anketą taip pat galima gauti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Tokiems Lietuvos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose siūloma prisiregistruoti, užpildant nustatytos formos anketą.

Konsulinis pareigūnas jo konsulinėje apygardoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio pageidavimu jo duomenis įrašo į diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenų bazę.

Prašymo registruoti formoje Lietuvos Respublikos pilietis nurodo tuos duomenis, kuriuos jis pageidauja įtraukti į konsulinės įstaigos duomenų bazę. Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas ir faktinė gyvenamoji vieta atliekant konsulinę registraciją įtraukiami visada, o kitų duomenų pilietis neprivalo teikti.

Asmens duomenys, pateikti konsulinės registracijos anketoje, saugomi vadovaujantis Įstatymu.

Jei užsiregistravusių  Lietuvos Respublikos piliečių duomenys pasikeičia, apie tai reikėtų informuoti atitinkamą Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.