Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Konsulinių pareigūnų funkcijos
sukurta: 2016.10.14 / atnaujinta: 2024.05.20 10:44

Konsuliniai pareigūnai gali:

 • išduoti asmens grįžimo pažymėjimą, užsienyje praradus pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą;
 • išduoti atitinkamas pažymas, užsienyje praradus vairuotojo pažymėjimą ar transporto priemonės registravimo liudijimą;
 • priimti prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • priimti prašymus Lietuvos Respublikos pasui ir asmens tapatybės kortelei išduoti ar pakeisti;
 • priimti gyvenamosios vietos deklaracijas iš piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, jei tai nebuvo padaryta Lietuvoje;
 • priimti Lietuvos Respublikos piliečių prašymus pakeisti, ištaisyti ir papildyti civilinės būklės aktų įrašus, įregistruoti Lietuvoje civilinės būklės aktus, atliktus užsienio valstybėje;
 • tarpininkauti dėl archyvinių pažymų gavimo;
 • tarpininkauti dėl teistumo (neteistumo) pažymų gavimo;
 • išduoti teisės aktų numatytas konsulines pažymas;
 • atlikti kai kuriuos notarinius veiksmus Lietuvos Respublikos piliečiams;
 • atlikti konsulinį dokumentų legalizavimą;
 • suteikti informaciją ir išduoti leidimus dėl mirusiojo palaikų parvežimo į Lietuvą;
 • užsienyje praradus pinigus, suteikti informaciją, kokiais skubiausiais būdais Jūsų artimieji Lietuvoje gali pervesti Jums pinigus į užsienio valstybę;
 • išimtiniais atvejais, kai nėra jokių galimybių nukentėjusiam piliečiui gauti pagalbos iš kitų šaltinių, tarpininkauti gaunant materialinę pagalbą iš valstybės biudžeto po to, kai asmuo, kuriam ši pagalba teikiama, pasirašys raštišką įsipareigojimą ją grąžinti grižus į Lietuvą;
 • esant pagrįstam būtinumui, susitikti su sulaikytais Lietuvos Respublikos piliečiais ir jų prašymu aplankyti juos įkalinimo vietose;
 • reikalauti, kad užsienyje suimtų ar nuteistų Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgiu būtų laikomasi tos užsienio valstybės teisės aktų ir tarptautinių sutarčių;
 • per rinkimus sudaryti galimybę Lietuvos Respublikos piliečiams balsuoti diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose;
 • išduoti Šengeno ir Lietuvos Respublikos vizas užsienio valstybių piliečiams;
 • priimti užsienio valstybių piliečių prašymus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje.

Konsuliniai pareigūnai negali:

 • vykdyti kelionių agentūrų, vertėjų ar gidų funkcijų;
 • teikti laidojimo bendrovių paslaugų;
 • teikti banko ar pašto paslaugų;
 • tarpininkauti dėl įsidarbinimo užsienio valstybėse, dėl užsienio valstybių vizų, leidimų gyventi ar dirbti jose gavimo;
 • aprūpinti nakvyne ar suteikti kitokią gyvenamąją patalpą;
 • užtikrinti gydymo ar įkalinimo įstaigose geresnį aptarnavimą, nei jis teikiamas tos šalies piliečiams;
 • iš savo asmeninių lėšų ar biudžeto skolinti ar kitaip duoti pinigų, samdyti advokatą, apmokėti ligoninės, viešbučio ir kitokias sąskaitas;
 • būti Jūsų teisiniu gynėju teisme;
 • daryti įtaką ar kaip nors kitaip kištis į užsienio valstybės teisėsaugos ir kitų institucijų darbą.

Teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pareigūnų funkcijas