BDAR
Materialinė pagalba
sukurta: 2015.07.07 / atnaujinta: 2024.01.30 18:18

Nesant galimybių gauti lėšų, reikalingų grįžti į Lietuvą, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienio valstybėje jums padės susisiekti su artimaisiais ar kitais asmenimis Lietuvoje, kurie galėtų padėti finansiškai.

Materialinė pagalba gali būti persiųsta dviem būdais:

1. Siunčiant pinigų perlaidą, pasinaudojus tarptautinėmis skubių pinigų pervedimo sistemomis:

Šiuo atveju pinigus nukentėjęs asmuo atsiims pats.

2. Pageidaujamą pinigų sumą įnešant ar pervedant į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos sąskaitą Lietuvoje:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, įstaigos kodas 188613242
AB Swedbank, banko kodas 73000
atsiskaitomoji sąskaita LT98 7300 0100 7608 6644

Šiuo atveju nukentėjusiam pinigai bus išmokėti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje.

Tik išimtiniais atvejais, jei nukentėjusysis neturi artimųjų arba per tam tikrą laiką su jais nepavyksta susisiekti, arba jie neturi galimybių ar atsisako padėti nukentėjusiajam, įsitikinus, kad nėra galimybių kitais būdais gauti lėšų, materialinė pagalba gali būti suteikta iš biudžeto.

Grynaisiais pinigais valstybės materialinė pagalba piliečiui neteikiama. Valstybės materialinė pagalba gali būti teikiama būtinosios medicinos pagalbos, grįžimo į Lietuvos Respubliką ir būtinoms iki grįžimo į Lietuvos Respubliką pragyvenimo išlaidoms padengti.

Valstybės materialinės pagalbos prašantys piliečiai ar jų teisėti atstovai atstovybei pateikia:

  • prašymą suteikti valstybės materialinę pagalbą;
  • asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą;
  • užsienio valstybės kompetentingų institucijų ar įstaigų išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo nukentėjo, susirgo ar susižalojo (tai gali būti pažyma iš teisėsaugos ar gydymo įstaigos);
  • visus galimus įrodymus, kad pilietis neturi jokių galimybių gauti materialinę pagalbą iš kitų šaltinių arba iš kitų šaltinių gautų lėšų nepakanka;
  • atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai kreipiasi piliečio teisėtas atstovas.

Pilietis ar jo teisėtas atstovas, supažindintas su sprendimu, dokumentais, pagrindžiančiais valstybės materialinės pagalbos lėšų panaudojimą, pareiga grąžinti valstybės materialinei pagalbai panaudotas lėšas, jų grąžinimo ir sprendimo apskundimo tvarka, turi pateikti sutikimą, kad valstybės materialinė pagalba būtų suteikta ir grąžinta.

Pilietis grąžina jam suteiktą valstybės materialinę pagalbą pervesdamas jam suteiktos valstybės materialinės pagalbos dydžio pinigų sumą į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos sąskaitą. Jeigu pilietis negrąžina jam suteiktos valstybės materialinės pagalbos dydžio pinigų sumos per 3 mėnesius nuo sprendimo suteikti valstybės materialinę pagalbą priėmimo, ji iš piliečio išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisės aktai, reglamentuojantys valstybės materialinės pagalbos teikimą