Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

SVARBU!  Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. keičiasi prašymų dėl LR pilietybės ir pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą pateikimo tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

SVARBU! Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys ES šalių piliečiai privalo turėti pasus. Su savo šalies asmens tapatybės kortele gali atvykti tik Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai (turintys nuolatinio arba nenuolatinio (settled / pre-settled) gyventojo statusą). Informaciją dėl kelionėms į Jungtinę Karalystę tinkamų dokumentų galite rasti interneto svetainėse https://www.gov.uk/uk-border-control ir https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Leidimas žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą
Sukurta: 2015.07.07 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, į kurią kreipiamasi dėl leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo, pateikiami šie dokumentai:

  • laisvos formos asmens prašymas dėl leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo;
  • mirties liudijimas, išduotas valstybės, kurioje mirė asmuo, kompetentingos institucijos;
  • mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei toks yra;
  • gydytojo pažyma apie mirties priežastį;
  • žmogaus palaikų tvarkymo įstaigos pažyma, kad palaikai įdėti į dvigubą karstą;
  • valstybės, kurioje mirė asmuo, nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad karste, išskyrus žmogaus palaikus, daugiau nieko nėra, jeigu toks dokumentas yra išduodamas;
  • jei prašoma leidimo parvežti į Lietuvą užsienio valstybės piliečio ar asmens be pilietybės palaikus – leidimas laidoti, išduotas vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo;
  • konsulinės įstaigos interneto svetainėje skelbiami kiti toje valstybėje, kurioje mirė asmuo, dėl žmogaus palaikų atsiėmimo ir (arba) jų išvežimo iš tos valstybės privalomi dokumentai, jei tokie yra.

Nurodyti dokumentai ar jų kopijos konsulinei įstaigai pateikiami asmeniškai, o nesant galimybės, siunčiami paštu, faksu ar elektroniniu paštu.

Prašymas dėl leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo išnagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas per vieną darbo dieną. Išimtiniais atvejais terminas gali būti pratęstas, kai reikia daugiau laiko pateiktiems dokumentams ir informacijai patikrinti ir įvertinti.