Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444
Leidimas žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą
Sukurta: 2015.07.07 / Atnaujinta: 2020.12.31 11:55

Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, į kurią kreipiamasi dėl leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo, pateikiami šie dokumentai:

  • laisvos formos asmens prašymas dėl leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo
  • mirties liudijimas, išduotas valstybės, kurioje mirė asmuo, kompetentingos institucijos
  • mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei toks yra
  • gydytojo pažyma apie mirties priežastį
  • žmogaus palaikų tvarkymo įstaigos pažyma, kad palaikai įdėti į dvigubą karstą
  • valstybės, kurioje mirė asmuo, nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad karste, išskyrus žmogaus palaikus, daugiau nieko nėra, jeigu toks dokumentas yra išduodamas
  • jei prašoma leidimo parvežti į Lietuvą užsienio valstybės piliečio ar asmens be pilietybės palaikus, – leidimas laidoti, išduotas vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
  • konsulinės įstaigos interneto svetainėje skelbiami kiti toje valstybėje, kurioje mirė asmuo, dėl žmogaus palaikų atsiėmimo ir (arba) jų išvežimo iš tos valstybės privalomi dokumentai, jei tokie yra.

Nurodyti dokumentai ar jų kopijos konsulinei įstaigai pateikiami asmeniškai, o nesant galimybės, siunčiami paštu, faksu ar elektroniniu paštu.

Prašymas dėl leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo išnagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas tą pačią darbo dieną, jeigu prašymas ir nurodyti dokumentai konsulinėje įstaigoje buvo gauti iki 12 val., arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu prašymas ir nurodyti dokumentai konsulinėje įstaigoje buvo gauti po 12 val.