Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Vairuotojams
sukurta: 2015.07.07 / atnaujinta: 2024.06.28 08:42

Praradus užsienyje vairuotojo pažymėjimą ar transporto priemonės registracijos liudijimą

Praradus užsienyje vairuotojo pažymėjimą ar transporto priemonės registracijos liudijimą reikia kreiptis  į artimiausią tos valstybės policijos įstaigą ir paprašyti išduoti pažymą apie pamestus ar prarastus dokumentus.

Pranešti apie prarastą vairuotojo pažymėjimą galima VĮ REGITRA Vairuotojo portale (informacija apie vairuotojo pažymėjimą).

Daugiau informacijos apie vairuotojo pažymėjimą taip pat galite rasti čia.

Vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo ar transporto priemonės registracijos liudijimo, grįžimui į Lietuvą, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos gali išduoti konsulinę pažymą. Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo yra išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems užsieniečiams ar asmenims be pilietybės, kurie užsienyje prarado nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės registracijos liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą, jei šie dokumentai buvo išduoti Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų. Konsulinės pažymos galiojimo terminas nustatomas priklausomai nuo kelionės tikslo ir sąlygų, bet ne ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų.

Norint gauti konsulinę pažymą vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo konsulinei įstaigai reikia pateikti:

  • nustatytos formos prašymą;
  • pareiškėjo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą arba jo notariškai patvirtintą kopiją, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
  • pareiškėjo atstovo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
  • užsienio valstybės policijos įstaigos išduotą pažymą apie pamestus ar prarastus dokumentus;
  • jei transporto priemonė registruota kito asmens vardu – pateikti transporto priemonės savininko notariškai, o jeigu transporto priemonę teisėtai valdo juridinis asmuo, to juridinio asmens oficialiai patvirtintus dokumentus, pagrindžiančius teisę gauti tokią pažymą (įgaliojimą gauti tokią pažymą, įgaliojimą valdyti transporto priemonę, panaudos sutartį ar kitą atitinkamai patvirtintą dokumentą, įrodantį pareiškėjo teisę valdyti automobilį), o jeigu tokių dokumentų pareiškėjas pateikti negali, jis turi pateikti laisvos formos rašytinį paaiškinimą dėl teisės valdyti transporto priemonę.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo išduodama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Už konsulinės pažymos išdavimą imamas 30 eurų konsulinis mokestis.

Teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pažymų išdavimą

Ką daryti, jeigu buvo pavogti valstybinio numerio ženklai?

Važiuoti ir kirsti valstybines sienas be valstybinio numerio ženklų draudžiama.

Apie įvykį nedelsdami praneškite vietos policijai ir parašykite pareiškimą apie valstybinio numerio ženklų vagystę. Iš policijos gaukite pažymą apie užregistruotą įvykį. Šio dokumento Jums prireiks bendraujant su kelių policija, muitinės, pasienio ir kitais pareigūnais.

Lietuvoje transporto priemonių registraciją vykdo ir valstybinio numerio ženklus išduoda VĮ REGITRA. Lietuvos diplomatinės atstovybės valstybinio numerio ženklų neišduoda ir netarpininkauja juos gaunant. Praradę valstybinio numerio ženklus, susisiekite su VĮ REGITRA filialu, kuriame registruotas Jūsų automobilis, ir pasitikslinkite, kokie dokumentai reikalingi norint gauti naujus valstybinio numerio ženklus.

Naujus valstybinio numerio ženklus VĮ REGITRA padalinyje gali atsiimti tik pats transporto priemonės savininkas asmeniškai arba jo įgaliotas asmuo. Dėl įgaliojimo atlikti veiksmus, susijusius su naujų valstybinio numerio ženklų gavimu VĮ REGITRA patvirtinimo, transporto priemonės savininkas gali kreiptis į Lietuvos diplomatinę atstovybę arba konsulinę įstaigą.

Kaip apsisaugoti nuo valstybinio numerio ženklų vagysčių? 

Nepasikliaukite valstybinio numerio ženklų tvirtinimu specialiame rėmelyje. Ženklus patartina tvirtinti varžtais arba dar geriau, specialiomis kniedėmis. Taip pritvirtintus numerius pavogti prireikia daugiau laiko ir specialių įrankių.

Palikite automobilius mokamose aikštelėse arba vietose, kur yra vaizdo stebėjimo kameros, arba kitose saugiose vietose, kur nėra palankių sąlygų vagystei. Vagystės dažniausiai įvykdomos naktį, dažniausiai pavagiami nesaugiai pritvirtinti valstybinio numerio ženklai.

Vairuotojo pažymėjimo galiojimas užsienyje

Vairuotojo pažymėjimas, išduotas vienoje iš Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių ir Šveicarijoje, galioja visose ES šalyse. Daugumoje ES šalių automobilį vairuoti galima nuo 18 metų. Jei jaunesnis nei 18 metų vairuotojas turi jam išduotą vairuotojo pažymėjimą, vairuoti automobilio jis negali toje ES šalyje, kur vairavimas yra draudžiamas nesulaukus 18 metų amžiaus.

Daugumoje šalių nuomotis automobilį gali vyresni nei 20 metų amžiaus vairuotojai.

Lietuvos Respublikoje išduoti vairuotojo pažymėjimai galioja ir ne ES šalyse, kurios yra prisijungusios prie 1968 m. Vienos kelių eismo konvencijos  ir 1949 m. Ženevos kelių eismo konvencijos, tačiau, norint šiose šalyse vairuoti, būtina turėti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą. Daugiau informacijos apie vairuotojo pažymėjimo galiojimą ir tarptautinio vairuotojo pažymėjimo išdavimą galite rasti VĮ REGITRA interneto svetainėje.