Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444

URM rekomenduoja nevykti į visas užsienio šalis.

Sužinokite daugiau
Pagalba prekybos žmonėmis aukoms
Sukurta: 2020.10.21 / Atnaujinta: 2021.02.08 23:39

Ką daryti, jei tapote prekybos žmonėmis auka?

Jeigu užsienyje Jūs ar Jūsų artimieji tapo prekybos žmonėmis aukomis, nedelsdami apie tai informuokite artimiausią teisėsaugos (policijos) įstaigą ir kreipkitės į artimiausią Lietuvos atstovybę, o jei tokios šalyje nėra, į bet kurios Europos Sąjungos valstybės ambasadą.

Susidūrus su prekyba žmonėmis, nukentėję, jų artimieji ar asmenys, žinantys apie tokio nusikaltimo padarymą, gali skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112, kuris veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visuose viešojo telefono ryšio tinkluose arba į Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyrių, tel. +370 700 60 000 (visą parą). Prireikus, šis skyrius nukreips Jus ir į specializuotą nevyriausybinę organizaciją, kuri suteiks visą reikalingą pagalbą bei apgyvendinimą, bei suteiks pagalbą, jei Jums bus grasinama ar Jūs būsite šantažuojami.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, vienijanti pagrindines Lietuvos nevyriausybines organizacijas, teikiančias socialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, įsteigė pagalbos telefonu liniją +370 616 91119 pranešimams apie prekybos žmonėmis atvejus ir (arba) aukas. Konsultacijos telefonu prieinamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis visą parą, 7 dienas per savaitę.

Informaciją apie prekybos žmonėmis nustatymo kriterijus ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių Lietuvoje pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, kontaktus rasite čia .

Prekyba žmonėmis:

*Video klipai iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės