Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Gyvenamosios vietos deklaravimas
sukurta: 2015.07.07 / atnaujinta: 2024.06.10 15:39

Jei turite naujos kartos asmens tapatybės kortelę ar kitą elektroninės atpažinties priemonę, išvykimo iš Lietuvos deklaraciją galite pateikti elektroniniu būdu:

pateikti prašymą per elektroninės valdžios vartus.

 

Deklaruoti išvykimą iš Lietuvos privalo Lietuvoje gyvenamąją vietą deklaravę žemiau išvardintų kategorijų asmenys, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui:

      → Lietuvos Respublikos piliečiai, išskyrus:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme nurodytus diplomatus ir kitus Lietuvos diplomatinėse atstovybėse dirbančius asmenis ir kartu su jais išvykusius šeimos narius
 • asmenis, atliekančius tikrąją karo tarnybą
 • asmenis, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose
 • nuolatinės studijų formos studentus mokymosi ES valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu
 • asmenis, laikomus tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose
 • jūrininkus, dirbančius plaukiojančiuose jūrų laivuose

     → ES valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų ir nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje

    → gyventi į Lietuvos Respubliką atvykę užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje

Išvykimas gali būti deklaruojamas tiek prieš išvykstant į užsienį, tiek ir būnant užsienyje. Deklaruoti išvykimą būtina ne tik todėl, kad tai numato Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, bet ir dėl to, kad, nedeklaravus išvykimo, darbingo amžiaus asmenims kaupiasi skola valstybei dėl nesumokėtų privalomojo sveikatos draudimo įmokų, kurias administruoja SODRA (daugiau apie tai skaitykite čia). Be to, kai kurios konsulinės paslaugos Lietuvos atstovybėse užsienyje, pavyzdžiui, asmens dokumentų išdavimas ir keitimas, civilinės metrikacijos paslaugos ir kt., teikiamos tik išvykimą iš Lietuvos deklaravusiems Lietuvos piliečiams.

IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS DEKLARAVIMO BŪDAI

 • pateikiant prašymą per E-valdžios vartus arba per VĮ „Registrų centras“ savitarną
 • pateikiant išvykimo deklaraciją asmeniškai arba paštu seniūnijai ar savivaldybei Lietuvoje
 • atvykus asmeniškai į Lietuvos diplomatinę atstovybę. Šios konsulinės paslaugos gavimui būtina išankstinė registracija priėmimui. Jei išvykimą iš Lietuvos norima deklaruoti teikiant prašymą išduoti ar pakeisti asmens dokumentą, prašome registruotis priėmimui tik asmens dokumento išdavimui / keitimui
 • išvykimo deklaraciją Lietuvos diplomatinei atstovybei pateikiant paštu 

IŠVYKIMO DEKLARAVIMAS PER LIETUVOS DIPLOMATINES ATSTOVYBES

Diplomatinei atstovybei pateikiami dokumentai:

 • užpildyta nustatytos formos  išvykimo deklaracija (asmeniškai atvykus į diplomatinę atstovybę, ši deklaracija pildoma vietoje)
 • pasas arba asmens tapatybės kortelė*
 • leidimas laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kai išvykimą deklaruoja ne Lietuvos pilietis*
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinantys dokumentai, kai išvykimą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas* 

* Deklaraciją teikiant paštu, turi būti pateikiamos galiojančių asmens tapatybės dokumentų kopijos.


Nepilnamečių vaikų tėvų išvykimo iš Lietuvos deklaravimas automatiškai nekeičia vaikų gyvenamosios vietos – jei vaikai išvyksta iš Lietuvos kartu su tėvais, tėvai turi pateikti išvykimo iš Lietuvos deklaracijas ir už savo nepilnamečius vaikus. Jei vaikas lieka gyventi Lietuvoje, tėvai (ar vienas iš jų) informaciją apie tai, su kokiu asmeniu ir kokiu adresu lieka gyventi vaikas, turi nurodyti savo išvykimo deklaracijose. Teikiant išvykimo deklaraciją už nepilnametį vaiką, jo atvykimas į Lietuvos diplomatinę atstovybę nėra privalomas, išskyrus atvejus, kai kartu su vaiko išvykimo deklaravimu bus teikiamas prašymas išduoti/pakeisti asmens dokumentą vyresniam nei 2 metų amžiaus vaikui.

Jei asmuo yra deklaravęs išvykimą į vieną valstybę, tačiau šiuo metu gyvena kitoje valstybėje, laisvos formos prašymą dėl gyvenamosios vietos valstybės keitimo galima pateikti Lietuvos diplomatinei atstovybei.

Daugiau apie paslaugą – Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklėse.

KONSULINIS MOKESTIS

Išvykimo iš Lietuvos deklaravimo paslauga yra nemokama.