Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Laikinas kelionės dokumentas
sukurta: 2021.02.08 / atnaujinta: 2024.05.20 09:18

Laikinasis kelionės dokumentas (LKD) (Emergency Travel Document) yra kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams trečiosiose šalyse, jei šalyje, kurioje asmuo neteko kelionės dokumento ar jis tapo netinkamu naudoti, nėra jo pilietybės valstybės diplomatinės atstovybės.

LKD išduodamas kelionei į prašytojo kilmės valstybę narę, nuolatinės gyvenamosios vietos šalį arba, išimtiniais atvejais, į kitą galutinę kelionės vietą.

Europos Sąjungos valstybės narės diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga (ES atstovybė), į kurią kreipėsi Lietuvos Respublikos pilietis,  LKD gali išduoti tik gavus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos oficialų leidimą.

LKD prašytojas turėtų užpildyti prašymo formą (teikia ES atstovybė), pateikti amžių atitinkančią nuotrauką, turimus asmens tapatybę ir pilietybę įrodančius dokumentus bei susimokėti konsulinį mokestį.

ES atstovybė iš prašytojo ims tokį mokestį, kuris paprastai taikomas toje šalyje už laikino kelionės dokumento išdavimą.

LKD turėtų galioti ne ilgiau už minimalų laikotarpį, kurio reikia užbaigti kelionę, kuriai jis buvo išduotas. Apskaičiuojant tą laikotarpį atsižvelgiama į priverstinius sustojimus nakvynei ir persėdimus į kitas transporto priemones.

Teisės aktai, reglamentuojantys laikino kelionės dokumento išdavimą: