Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja nevykti į Baltarusiją, o ten esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams palikti šią šalį.

Sužinokite daugiau
Saugumo patarimai
Sukurta: 2017.12.18 / Atnaujinta: 2021.05.05 15:40

Kaip elgtis ginkluoto užpuolimo atveju?

 1. Bėk
 2. Slėpkis
 3. Pranešk

Bėk

 • Jei išgirdote šūvius, apsvarstykite, kaip geriausia apsisaugoti. 
 • Apgalvokite evakuacijos kelius ir evakuacinius išėjimus. Jei yra saugus evakuacijos kelias, bėkite.
 • Palikite asmeninius daiktus ir paraginkite kitus bėgti kartu.
 • Nelėtinkite tempo, net jei kiti nesiryžta bėgti. 
 • Įsitikinkite, kad evakuacijos kelias saugus ir nepakliūsite į susišaudymą.

Slėpkis

 • Jei negalite pabėgti į saugią vietą, slėpkitės.
 • Geriausios slėptuvės turi tvirtas sienas, galinčias apsaugoti nuo šūvių.
 • Užsirakinkite duris ir nuo jų pasitraukite.
 • Jei galite, užsibarikaduokite.
 • Perjunkite mobilųjį telefoną į begarsį režimą, išjunkite vibraciją.
 • Elkitės kuo tyliau.
 • Nešūkaukite, stenkitės neišduoti slėptuvės.

Pranešk

 • Jei jūsų evakuacijos kelias saugus, bėkite kuo toliau nuo pavojingos vietos.
 • Tik radę saugią vietą, skambinkite policijai.
 • Visų valstybių skubios pagalbos numerius galima rasti kelionių rekomendacijose mūsų tinklapyje ir programėlėje Keliauk saugiai.
 • Informuokite policiją:
 1. kur įvyko užpuolimas
 2. kur esate
 3. kiek užpuolikų matėte.

Kaip elgtis atvykus policijai?

 • Policija gali galvoti jus esant užpuoliku.
 • Vykdykite visus nurodymus.
 • Venkite staigių judesių ar gestų, kurie gali pasirodyti grėsmingi. Elkitės ramiai - nešaukite, negestikuliuokite.
 • Laikykite rankas taip, kad matytųsi, jog nesate ginkluotas.
 • Policininkai gali prašyti išsamios informacijos apie pastatą, užpuolikus, įkaitus ir aukas.
 • Tik pašalinus grėsmę būsite evakuoti į saugią vietą.