Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos atstovybių užsienyje ne darbo laiku: +37052362444
Draudimas
Sukurta: 2015.07.07 / Atnaujinta: 2023.10.11 16:30

Prieš laikinai vykstant į užsienio valstybę (tiek į Europos Sąjungos šalį, tiek į kitą) rekomenduojama kreiptis į draudimo bendrovę ir savanoriškai apsidrausti savo sveikatą ir gyvybę visam kelionės laikotarpiui.

Europos sveikatos draudimo kortelė

Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja asmenims, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir planuoja keliauti po Europos Sąjungos valstybes, užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK). Su šia kortele Europos Sąjungos valstybėse bei Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje nereikės mokėti už būtinąją medicinos pagalbą. Kortelės neturint, kompensaciją už išlaidas galima gauti tik grįžus į Lietuvą iš teritorinės ligonių kasos. Daugiau informacijos apie būtinąją medicinos pagalbą Europos Sąjungos šalyse – Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

Pažymėtina, kad Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų teisė gauti būtinąją medicinos pagalbą Eeropos Sąjungos šalyse, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje neapima už valstybinės sveikatos sistemos ribų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, taip pat paciento priemokų (mokesčių) ir transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos prireikia vykti namo. Dėl šių priežasčių rekomenduojame savanoriškai apsidrausti sveikatą visam kelionės laikotarpiui.

Įvykus draudiminiam įvykiui

Atsitikus draudiminiam įvykiui – susirgus ar prireikus medicinos pagalbos, draudimo kompanija draudimo taisyklių nustatyta tvarka padengia gydymo išlaidas, o prireikus gali organizuoti apdraustojo asmens parvežimą į Lietuvą toliau gydyti, apdraustojo mirties atveju – gali organizuoti palaikų pargabenimą į Lietuvą.

Medicininės pagalbos ir kitų išlaidų apmokėjimo tvarką nustato draudimo taisyklės, todėl, atsitikus draudiminiam įvykiui, reikėtų laikytis draudimo taisyklėse nustatytų reikalavimų (pvz. draudimo taisyklėse numatytais atvejais apie draudiminius įvykius informuoti draudimo kompaniją ir pan.). Jeigu draudimo taisyklės nenumato kitaip, keliautojas pats sumoka gydymo įstaigai už suteiktas paslaugas ir turi pareikalauti išlaidas įrodančių ir pagrindžiančių dokumentų ir tuos dokumentus su prašymu kompensuoti gydymo išlaidas pateikti draudimo bendrovei.

Jeigu užsienyje susirgęs ar sužalotas pilietis prieš išvykdamas į užsienį nebuvo apsidraudęs, paprastai visas gydymo užsienyje išlaidas turės atlyginti jis pats. Tokio piliečio mirties atveju visas išlaidas (taip pat ir palaikų pargabenimo į Lietuvą išlaidas) turės apmokėti jo šeima ar artimieji.

Pensininkams

Lietuvos pensininkams, kurie išvyksta gyventi į ES šalis, privalu deklaruoti išvykimą iš Lietuvos. Taip pat senjorai turėtų kreiptis į Teritorinę ligonių kasą dėl dokumento S1, kuris išsaugo apdraustojo PSD Lietuvoje statusą, išdavimo. Nuvykus gyventi į užsienį būtina valstybinio sveikatos draudimo įstaigoje užregistruoti TLK išduotą dokumentą S1. To nepadarius, už gydymo paslaugas teks mokėti arba Lietuvoje kaupsis skolos net ir turint ESDK kortelę. Daugiau informacijos - VLK tinklapyje.