Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Draudimas
sukurta: 2015.07.07 / atnaujinta: 2024.06.28 08:42

Susiruošus keliauti į užsienio valstybę, rekomenduojame pasirūpinti Jūsų poreikius atitinkančiu kelionių draudimu, kuris ligos, nelaimingo atsitikimo, vagystės ar kito draudiminio įvykio atveju kompensuotų kelionės metu patirtus nuostolius. Išlikite budrūs visos kelionės metu ir nepalikite asmeninių daiktų bei dokumentų be priežiūros. 

Kelionės draudimo svarba

Prieš kelionę siūlome atidžiai perskaityti šalies, į kurią ketinate vykti kelionių rekomendacijas bei, įvertinus galimas rizikas, pasirinkti labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį kelionės draudimą. Rinkdamiesi draudimą, taip pat atkreipkite dėmesį į sąlygas bei teritoriją, kuriai draudimas galioja ir neužmirškite, kad kelionės draudimo polisą būtina įsigyti prieš išvykstant tam, kad jis galiotų visos kelionės metu.

Primename, kad sveikatos draudimas užsienyje gali Jus apsaugoti nuo papildomų išlaidų ligos atveju arba dėl kitos priežasties sutrikus sveikatai. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslauga skirta užtikrinti, jog Jums suteikus neatidėliotiną medicininę pagalbą, būtų padengtos gydymosi užsienio valstybėje ir, esant būtinybei,  skubios medicininės evakuacijos, išlaidos. Bagažo ir asmeninių daiktų bei dokumentų draudimas gali ženkliai sumažinti stresą ir daiktų vagystės, praradimo, sugadinimo ar bagažo vėlavimo atveju patirtus finansinius nuostolius. Civilinės atsakomybės draudimą verta rinktis tuomet, kai kyla didelė rizika, jog galite padaryti žalą tretiesiems asmenims ar jų turtui, pavyzdžiui slidinėjant ar užsiimant kita aktyvia veikla. Neįvykusios kelionės arba kelionės nutrūkimo draudimas rekomenduotinas tuomet, kai yra didelė tikimybė, jog dėl nenumatytų aplinkybių gali tekti atšaukti suplanuotą ir jau apmokėtą kelionę.

Europos sveikatos draudimo kortelė

Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja asmenims, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir planuoja keliauti po Europos Sąjungos valstybes, užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK). Su šia kortele Europos Sąjungos valstybėse bei Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje nereikės mokėti už būtinąją medicinos pagalbą. Kortelės neturint, kompensaciją už išlaidas galima gauti tik grįžus į Lietuvą iš teritorinės ligonių kasos. Daugiau informacijos apie būtinąją medicinos pagalbą Europos Sąjungos šalyse – Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

Pažymėtina, kad Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų teisė gauti būtinąją medicinos pagalbą Europos Sąjungos šalyse, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje neapima už valstybinės sveikatos sistemos ribų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, taip pat paciento priemokų (mokesčių) ir transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos prireikia vykti namo. Dėl šių priežasčių rekomenduojame savanoriškai apsidrausti sveikatą visam kelionės laikotarpiui.

Įvykus draudiminiam įvykiui

Atsitikus draudiminiam įvykiui – susirgus ar prireikus medicinos pagalbos, draudimo kompanija draudimo taisyklių nustatyta tvarka padengia gydymo išlaidas, o prireikus gali organizuoti apdraustojo asmens parvežimą į Lietuvą toliau gydyti, apdraustojo mirties atveju – gali organizuoti palaikų pargabenimą į Lietuvą.

Medicininės pagalbos ir kitų išlaidų apmokėjimo tvarką nustato draudimo taisyklės, todėl, atsitikus draudiminiam įvykiui, reikėtų laikytis draudimo taisyklėse nustatytų reikalavimų (pvz. draudimo taisyklėse numatytais atvejais apie draudiminius įvykius informuoti draudimo kompaniją ir pan.). Jeigu draudimo taisyklės nenumato kitaip, keliautojas pats sumoka gydymo įstaigai už suteiktas paslaugas ir turi pareikalauti išlaidas įrodančių ir pagrindžiančių dokumentų ir tuos dokumentus su prašymu kompensuoti gydymo išlaidas pateikti draudimo bendrovei.

Jeigu užsienyje susirgęs ar sužalotas pilietis prieš išvykdamas į užsienį nebuvo apsidraudęs, paprastai visas gydymo užsienyje išlaidas turės atlyginti jis pats. Tokio piliečio mirties atveju visas išlaidas (taip pat ir palaikų pargabenimo į Lietuvą išlaidas) turės apmokėti jo šeima ar artimieji.

Pensininkams

Lietuvos pensininkams, kurie išvyksta gyventi į ES šalis, privalu deklaruoti išvykimą iš Lietuvos. Taip pat senjorai turėtų kreiptis į Teritorinę ligonių kasą dėl dokumento S1, kuris išsaugo apdraustojo PSD Lietuvoje statusą, išdavimo. Nuvykus gyventi į užsienį būtina valstybinio sveikatos draudimo įstaigoje užregistruoti TLK išduotą dokumentą S1. To nepadarius, už gydymo paslaugas teks mokėti arba Lietuvoje kaupsis skolos net ir turint ESDK kortelę. Daugiau informacijos - VLK tinklapyje.