Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Neteisingas

Lietuvos garbės konsulų sąrašas pagal abėcėlę

Jurisdikcija
Libereco, Ūsčio prie Labės, Hradec Kralovės ir Pardubicių kraštai
Pareigos:
Garbės konsulas
+420 485 100 332
Jurisdikcija
Visa Čilės Respublikos teritorija
Pareigos:
Garbės generalinis konsulas