Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos atstovybių užsienyje ne darbo laiku: +37052362444

Lietuvos garbės konsulų sąrašas pagal abėcėlę

Jurisdikcija Žemutinės Silezijos vaivadija
Pareigos: Garbės konsulas
+48 71 360 24 10
Jurisdikcija Mažosios Lenkijos vaivadija
Pareigos: Garbės konsulas
Jurisdikcija Balstogės miestas ir Balstogės apskritis (pavietas)
Jurisdikcija Didžiosios Lenkijos vaivadija
Pareigos: Garbės konsulas
Jurisdikcija Silezijos vaivadija
Pareigos: Garbės konsulas
+48 32 258 8696
Jurisdikcija Lodzės vaivadija
Pareigos: Garbės konsulas

Duomenų nėra

Jurisdikcija Varmijos Mozūrų vaivadija
Pareigos: Garbės konsulas
Jurisdikcija Opolės vaivadija
Pareigos: Garbės konsulas
Jurisdikcija Vakarų Pamario vaivadija
Pareigos: Garbės konsulas
+48 91 464 6808
Jurisdikcija Visa Libano Respublikos teritorija
Pareigos: Garbės konsulas
+961 1 74 0958
Jurisdikcija Visa Lichtenšteino Kunigaikštystės teritorija
Pareigos: Garbės konsulas
Jurisdikcija Visa Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teritorija
Pareigos: Garbės konsulas
+(352) 40 78 04 839