Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos atstovybių užsienyje ne darbo laiku: +37052362444

Lietuvos garbės konsulų sąrašas pagal abėcėlę

Jurisdikcija West Pomerania
Pareigos: Garbės konsulas Lenkijoje (Vakarų Pamario vaivadija)
+48 91 464 6808
Pareigos: Garbės konsulas Lenkijoje (Krokuva, Mažosios Lenkijos vaivadija)
Jurisdikcija Balstogės miestas ir Balstogės pavietas (apskritis)
Pareigos: Garbės konsulas Balstogėje
Jurisdikcija Warmia - Mazury
Pareigos: Garbės konsulas Lenkijoje
Jurisdikcija Opole
Pareigos: Garbės konsulas Lenkijoje
Jurisdikcija all territory of the country
Pareigos: Garbės konsulas Liuksemburge
+(352) 40 78 04 839