Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos atstovybių užsienyje ne darbo laiku: +37052362444

Lietuvos vizų centrai abėcėlės tvarka

Pastaba:

Uzbekistane teisėtai gyvenantys asmenys prašymus išduoti Šengeno vizą turi pateikti Lietuvos vizų centre Taškente. Prašymai perduodami nagrinėti Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Almatoje (Kazachstano Respublika).